Co powinna zawierać umowa o zarządzanie nieruchomością?

Blog nieruchomości MAWEN

Niejednokrotnie pisaliśmy już na naszym blogu (np. w tym miejscu), że aby móc skutecznie korzystać z usług zarządcy nieruchomości Warszawa i kraj, niezbędne jest podpisanie z nim umowy o zarządzanie nieruchomością. Na pozór może się wydawać, że nie jest ona zbyt skomplikowana. Czy rzeczywiście tak jest? Wcale nie. Należy pamiętać, że każda umowa musi posiadać określone elementy. Dodatkowo im lepiej ją skonstruujemy, tym mniej problemów przysporzy nam to w przyszłości. Co więc powinno się znaleźć w takiej umowie? Jakie są jej niezbędne elementy?

Niezbędne elementy umowy o zarządzanie nieruchomością

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że umowa taka musi być sporządzona na piśmie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie interesów obu stron, ale o to, że umowa ustna może zostać uznana za nieważną.  

Tak jak w każdej umowie należy określić strony, które ją zawierają. Jeśli chodzi o nieruchomość, to należy podać wszystkie niezbędne dane jej dotyczące, również te pochodzące z księgi wieczystej. Powinno to obejmować wszystkie obiekty, które wchodzą w jej skład.

Postarajmy się w takiej umowie możliwie najbardziej precyzyjnie określić, jaki zakres usług będzie świadczony przez wybranego zarządcę nieruchomości. Dobrą praktyką jest dodanie załącznika, który będzie wszystkie je wymieniał. Chodzi tu o to, jakie uprawnienia i jaką odpowiedzialność będzie on ponosił. Nie powinno się tu pominąć obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prowadzenia książki obiektu budowlanego (więcej na jej temat w tym miejscu), czy wykonywania obowiązkowych przeglądów. Umożliwi to nadzór i kontrolę jego działań, a także pozwoli uniknąć nieporozumień i tzw. spychologii. Strony mogą określić, jakie cele i założenia (np. ulepszenia, remonty) ma osiągnąć zarządca w czasie trwania umowy. Nie zapomnijmy również o szczegółowym określeniu stawki wynagrodzenia zarządcy, ewentualnych karach za niewywiązanie się z umowy, czy też możliwości jej zerwania.

Zarządca nieruchomości Warszawa i nie tylko powinien w umowie zobowiązać się do ochrony interesów klienta, a także działania na jego korzyść. Warto umieścić w niej również klauzulę o obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, i to zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.

W przeszłości, gdy wymagana była od zarządcy nieruchomości Warszawa licencja (o tym, że teraz nie jest konieczna, przeczytaj tutaj), niezbędne było wpisane jej numeru. Teraz oczywiście nie ma takiej konieczności. Ponieważ jednak obecnie zarządca musi mieć wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, powinien dołączyć dowód posiadania takiej polisy. Dla klienta jest to zabezpieczenie możliwości dochodzenia swoich praw w przyszłości.

Do niektórych działań zarządca nieruchomości Warszawa może potrzebować udzielonego pełnomocnictwa. Dobrą praktyką jest udzielenie mu go podczas podpisywania umowy.

Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa i kraj nie będzie bała się precyzyjnie skonstruowanych umów, a nawet sama będzie miała przygotowane przykładowe druki. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z usług takiej firmy, zachęcamy do kontaktu z nami.

Co powinna zawierać umowa o zarządzanie nieruchomością?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search