Co warto wiedzieć o częściach wspólnych nieruchomości?

Blog nieruchomości MAWEN

Gdy kupujemy mieszkanie, nabywamy udział w częściach wspólnych nieruchomości, który uzależniony jest od wielkości lokum. Czym jest nieruchomość wspólna? To część budynku albo grunt, które nie są przeznaczone jedynie do indywidualnego użytku właścicieli mieszkań. Mówiąc prostym językiem, to te elementy obiektu i terenu do niego przynależnego, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Zaliczamy do nich m.in.:

 • elewację
 • ściany nośne
 • fundamenty
 • dach
 • klatki schodowe
 • chodniki i ciągi komunikacyjne
 • drogi wewnętrzne
 • drogi w garażach podziemnych
 • rowerownie
 • kominy
 • windy
 • bramy
 • przewody
 • zsypy
 • instalacje wodne
 • instalacje kanalizacyjne
 • instalacje elektryczne.

Wymienione powyżej fragmenty części wspólnej nieruchomości są współwłasnością wszystkich mieszkańców wspólnoty. Właściciel mieszkania nie może pozbyć się udziału w części wspólnej.

Jak wygląda sprawa z decyzyjnością odnośnie części wspólnych? Zarządza nimi wspólnota mieszkaniowa albo powołany zarządca. Jeśli chodzi o sprawy związane z remontami lub modernizacją, to uzgodnienia podejmowane są na drodze uchwały. Uchwała z kolei jest poddawana głosowaniu członków wspólnoty na zebraniu. Finanse na takie działania są pobierane z funduszu remontowego. Wspólnota może także zaciągnąć kredyt.

Zobacz naszą ofertę zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi: SPRAWDŹ.

Instalacje należące do części wspólnej

Powyżej w elementach części wspólnej wymieniliśmy różnego rodzaju instalacje. Jakie dokładnie ich fragmenty należą do nieruchomości wspólnej?

 1. Instalacja elektryczna – do części wspólnej zaliczamy te elementy instalacji, które przebiegają do poszczególnych liczników lokalowych.
 2. Instalacja gazowa – może się zdarzyć, że cała instalacja należy do nieruchomości wspólnej (poza odbiornikami gazu), ale może być również takie rozwiązanie, w którym instalacja wspólna kończy się na gazomierzu lokalowym.
 3. Instalacja wodno-kanalizacyjna – w tym przypadku częścią wspólną są piony kanalizacyjne oraz instalacja wodna do zaworów odcinających, które znajdują się w mieszkaniach.
 4. Przewody kominowe i wentylacyjne – w całości należą do nieruchomości wspólnej.

 

A jak wygląda sprawa z przeglądami takich instalacji? Trochę informacji na ten temat znajdziesz w jednym z naszych artykułów: ZOBACZ.

Udział w nieruchomości wspólnej

W jaki sposób liczony jest udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej? To stosunek powierzchni mieszkania oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych (np. garażu) do całkowitej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Oprócz kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, jakie ponosi właściciel, jest on zobowiązany do:

 • partycypowania w wydatkach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
 • użytkowania części wspólnych tak, by nie utrudniać sąsiadom funkcjonowania
 • współpracy z innymi współwłaścicielami w ochronie dobra wspólnego.

 

Kiedy zatem nabywamy mieszkanie, powinniśmy zwracać baczną uwagę na części wspólne nieruchomości – w jakim znajdują się stanie. A to dlatego, że jako właściciel lokalu w budynku będziemy odpowiadać za ich utrzymanie. Im lepszy jest stan techniczny nieruchomości wspólnej, tym mniejsze poniesiemy koszty na remonty.

Sprzedaż i ubezpieczenie części wspólnej

Istnieje możliwość odsprzedania części wspólnej, np. strychu, ale pod warunkiem, że wszyscy mieszkańcy wspólnoty są co do tego zgodni. Wtedy sprzedana nieruchomość wspólna staje się lokalem własnościowym. Jej nabywca zostaje członkiem wspólnoty mieszkaniowej, w związku z czym należy ponownie wyliczyć udziały w nieruchomości wspólnej.

Ubezpieczenie części wspólnej powinno być rentowne zarówno dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, jak i dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Można ubezpieczyć jedynie nieruchomość wspólną lub część wspólną łącznie z lokalami. Gdy wspólnota podpisze umowę z ubezpieczycielem, zostanie jej przyznany status dłużnika i ubezpieczającego – stanie się więc podmiotem obowiązków i praw.

Przykład korzystania z części wspólnej

W jaki sposób można wykorzystywać nieruchomość wspólną? Wyjaśnimy tą kwestię na przykładzie zamontowania klimatyzatora zewnętrznego. Co jest potrzebne i jakie warunki prawne muszą być spełnione, aby móc zamontować klimatyzator na elewacji budynku? Konieczna jest zgoda w formie uchwały podjętej większością głosów przez członków wspólnoty mieszkaniowej oraz dokumentacja dotycząca sposobu instalacji i jego przeprowadzenia przez części wspólne. Przy ewentualnym montażu innych klimatyzatorów, na każdy potrzebna będzie osobna uchwała, jeśli montowane będą na części wspólnej nieruchomości.

Jako doświadczona firma jesteśmy w stanie pomóc oraz doradzić w takich czy podobnych kwestiach, sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych: ZOBACZ.

Co warto wiedzieć o częściach wspólnych nieruchomości?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search