Czy niepodpisany protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej będzie ważny?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska są zobowiązane do organizowania przynajmniej raz w roku zebrania właścicieli lokali, na którym zarząd powinien przedstawić sprawozdanie ze swoich działań (więcej na temat takich zebrań napisaliśmy w tym miejscu). Na tym zebraniu udziela się również absolutorium zarządowi (o konsekwencjach nieudzielenia go, więcej przeczytasz tutaj). Podczas niego można też podjąć różne uchwały. Zazwyczaj przygotowuje się z takiego zebrania protokół. Co, gdy przewodniczący nie złoży podpisu pod takim dokumentem? Czy przynosi to jakieś konsekwencje? Co może zrobić zarząd?

Brak konkretnych przepisów

Sprawna obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych zdaje sobie sprawę, że ustawodawca nie przewidział przepisami żadnych wymagań w kwestiach organizacyjnych i formalnych co do zebrań wspólnot mieszkaniowych. Oznacza to, że to każda wspólnota indywidualnie może decydować, jak będzie odbywać się ono w ich przypadku. Oczywiście, wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna może przyjąć odpowiednie uchwały co do przebiegu takich zebrań, co je bardziej uporządkuje i uczyni bardziej przewidywalnym. Jednak co do zasady nie jest wymagane powoływanie przewodniczącego zebrania – może mu przewodniczyć cały zarząd bądź jeden wybrany spośród niego członek. Nie ma również obowiązku sporządzania protokołu z przebiegu zebrania. Jednak nie zalecalibyśmy takiego rozwiązania – protokół pomaga bowiem udowodnić, jakie decyzje zostały podjęte i w jaki sposób, a także pokazuje, co było na nim omawiane, itd. O tym, jak może przebiegać takie zebranie, przeczytaj w tym miejscu.

Co więc we wspomnianej sytuacji, gdy przewodniczący zebrania odmówi podpisania przygotowanego protokołu? Ściśle rzecz ujmując – nic. Nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych skutków dla wspólnoty. Ewentualnie chcąc uwiarygodnić taki protokół, zarząd wspólnoty może go podpisać oraz odnotować na nim fakt, że przewodniczący odmówił złożenia takiego podpisu i, jeśli to możliwe, z jakiego powodu podjął taką decyzję.

A jakie dokumenty wypełnić, żeby potwierdzić przyjęcie lub odrzucenie uchwały? Tu również decyzja należy do wspólnoty i zależy m.in. od tego, w jaki sposób uchwała została przyjęta. Jeśli głosowano przez podpisanie stosownej listy, to ona sama wraz z podsumowaniem i podliczeniem głosów będzie wystarczającym dokumentem. Jeśli głosowano przez podniesienie ręki to albo powinno się wynik takiego głosowania umieścić w protokole z zebrania lub w specjalnie przygotowanym protokole z głosowania (robi to komisja skrutacyjna, przewodniczący zebrania lub zarząd). Jak już informowaliśmy w jednym z ostatnich artykułów, o uchwale przyjętej na zebraniu nie ma konieczności powiadamiania właścicieli pisemnie. Jeśli jednak uchwała taka została przyjęta w trybie mieszanym lub podczas indywidualnego zbierania głosów to należy o treści takiej uchwały powiadomić na piśmie każdego właściciela lokalu z osobna.

Jeżeli nie mają Państwo czasu zawracać sobie głowy takim sprawami, to nie ma problemu. Wystarczy skorzystać z usług doświadczonego zarządcy nieruchomości Warszawa, a on zajmie się tym za Was. Zachęcamy do wybrania naszej firmy.

Czy niepodpisany protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej będzie ważny?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search