Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej, by prowadzić działalność gospodarczą w lokalu?

Blog nieruchomości MAWEN

Nie będzie to artykuł z cyklu zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Chcemy dziś poruszyć sytuację, gdy ktoś posiada mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej i chce w nim prowadzić na przykład biuro rachunkowe lub gabinet kosmetyczny. Czy potrzebuje on na to zgody wspólnoty mieszkaniowej? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Czego wspólnota mieszkaniowa zakazać nie może?

W naszym poprzednim artykule powoływaliśmy się już na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 roku (sygnatura II CSK 600/08), który podkreśla, że administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje jedynie decydowanie o częściach wspólnych nieruchomości i nie może narzucać niczego (nie ujętego w przepisach prawa) poszczególnym lokalom. Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne nie mogą zakazać prowadzenia działalności gospodarczej żadnemu właścicielowi lokalu. Czy to oznacza, że możemy robić co nam się podoba i wspólnota mieszkaniowa nie ma nic do powiedzenia? Nie do końca.

Do czego zgoda wspólnoty mieszkaniowej będzie wymagana?

Jest jednak kilka kwestii, do których zgoda wspólnoty mieszkaniowej będzie nam niezbędna, byśmy mogli prowadzić swoją działalność gospodarczą. Będą to kwestie takie jak:

  • Jeśli będziemy chcieli dokonać przebudowy naszego lokalu pod warunkiem, że przebudowa ta będzie miała wpływ na części wspólne lokalu (o tym czym są części wspólne dowiesz się tutaj). Oczywiście, jeśli przebudowa odbywa się wyłącznie w obrębie naszego lokalu zgoda wspólnoty mieszkaniowej nie jest wymagana.
  • Jeśli chcielibyśmy na ścianie zewnętrznej budynku umieścić reklamę naszej firmy to musimy uzyskać na to zgodę. Wspólnota może zażądać opłaty za takie przyzwolenie.
  • Jeżeli nasz lokal posiada balkon i chcielibyśmy zrobić z niego bezpośrednie wejście do naszego lokalu to na taką przebudowę również zezwolenie musi wyrazić wspólnota mieszkaniowa.
  • W razie gdybyśmy chcieli zająć część wspólną na naszą działalność gospodarczą (na przykład postawić kawałek tarasu dla klientów na działce należącej do wspólnoty) to musimy uzyskać zgodę wspólnoty. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.
  • Zgoda wspólnoty mieszkaniowej będzie niezbędna, gdybyśmy chcieli starać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Co prawda zezwolenie takie uzyskujemy od burmistrza, wójta czy prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji naszego lokalu. Jednak do wniosku o takie zezwolenie będziemy musieli dołączyć pisemną „zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”. Warto tu podkreślić, że niezbędna jest tu zgoda poszczególnych właścicieli lokali. Nie jest więc uprawniony do wydania takiej zgody zarząd wspólnoty mieszkaniowej, konieczne będzie tu podjęcie stosownej uchwały przez większość mieszkańców. W praktyce często przysparza to problemów.

Podsumowując do prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu nie potrzebujemy zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jednak wiele sytuacji, które mogą wyniknąć – np. podczas adaptacji lokalu do naszych potrzeb – zgoda taka może być wymagana. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych oferowana przez naszą firmę może pomóc w wielu sytuacjach. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej, by prowadzić działalność gospodarczą w lokalu?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search