Czy właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych powinni mieć dostęp do danych zadłużonych członków?

Blog nieruchomości MAWEN

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych rodzi wiele pytań i wątpliwości. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania: czy każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto jest zadłużony, jeśli chodzi o zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną (artykuł na ich temat znajdziesz tutaj)? Ewentualnie jakie informacje mu się należą – jedynie numer mieszkania, czy również nazwiska właścicieli?

Właściciele mają prawo znać stan finansowy wspólnoty

Wielokrotnie już wyjaśnialiśmy (np. w tym miejscu), że na podstawie ustawy o własności lokali, a konkretnie art. 29 ust. 3: „Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu”. Na podstawie tego przepisu każdy właściciel lokalu powinien mieć dostęp do informacji związanych z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową. Nie ma wątpliwości, że aby skutecznie skontrolować działalność i kondycję wspólnoty, niezbędny jest dostęp do informacji odnoszących się do ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów. Nie da się zaś ich uzyskać bez pozyskania konkretnych, dokładnych informacji na temat stanu finansów wspólnoty, więc m.in. informacji o zadłużeniu poszczególnych lokali.  Na podstawie przytoczonego wyżej przepisu prawo do uzyskania takiej wiedzy przysługuje każdemu właścicielowi lokalu. Przypomnieć jednak należy coś, o czym już informowaliśmy na naszym blogu. Dane osobowe powinny być udostępnione jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do uzyskania informacji o kondycji konkretnej wspólnoty. Chodzi tu o sytuacje, gdy czyjeś zaległości tworzą dla innych właścicieli dodatkowe koszty, czy prowadzą do szkód we wspólnym majątku wspólnoty. Ponieważ jednak wiedza o zaległościach jest niezbędna, aby założyć sprawę sądową dłużnikowi, by zmusić go do zapłaty, a w bardziej zaawansowanych przypadkach uzyskać zgodę na sprzedaż zadłużonego lokalu w drodze licytacji, to można przyjąć, że każdy właściciel lokalu ma prawo do uzyskania wiedzy o wysokości zaległości wraz z danymi osobowymi dłużnika, to jest imieniem, nazwiskiem i adresem.

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska z pewnością zainteresuje fakt, że zgodnie z orzecznictwem imiona, nazwiska i numery zadłużonych mieszkań powinno ujawniać się jedynie podczas zebrań właścicieli lokali. W przypadku, gdy ktoś chce uzyskać takie informacje w innym terminie, powinno podać się jedynie numer zadłużonego mieszkania, bez danych osobowych jego właścicieli. Tam zaś gdzie to możliwe, administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa powinni dążyć do przedstawiania zbiorczych zestawień.

Obszerny artykuł o tym, jak zarządcy nieruchomości Warszawa i kraj powinni stosować się do przepisów RODO, można przeczytać pod tym linkiem.

Wszystkie te informacje pokazują, jak ważne jest zatrudnienie sprawnego zarządcy nieruchomości, który zna się na różnych niuansach prawnych i nie tylko, mających wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami funkcjonowanie np. wspólnoty mieszkaniowej.

Czy właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych powinni mieć dostęp do danych zadłużonych członków?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search