Czy wspólnota mieszkaniowa może nakładać kary za niestosowanie się do regulaminu porządku domowego?

Blog nieruchomości MAWEN

Pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów o możliwości przyjęcia statutu przez wspólnotę mieszkaniową. Choć nie jest on obowiązkowy to może poprawić jakość życia właścicieli poszczególnych lokali. Może np. zawierać prawa i obowiązki firmy oferującej zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (warszawa). Aby jednak taki regulamin mógł obowiązywać nie może on zmieniać przepisów prawnych, może jedynie poruszać kwestie, które w tych przepisach są nieprecyzyjne lub w ogóle nieujęte. Administratorzy wspólnot mieszkaniowych mogą jednak mieć chęć zawrzeć w takim statusie bardziej ograniczające przepisy i określić kary, jakie będą nakładane za ich nieprzestrzeganie. Czy będzie to działanie zgodne z prawem?

Jakie zapisy nie będą obowiązujące we wspólnotach mieszkaniowych?

Kluczowy i rozstrzygający w wielu sprawach będzie tu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.04.2009 roku sygn. akt II CSK 601/08. Wynika z niego, iż wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie tylko i wyłącznie zarządzać nieruchomością wspólną. Co za tym idzie nie może narzucać swoim członkom żądnych wykraczających poza prawo ograniczeń ani obowiązków. Co więc zrozumiałe i logiczne administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi nie daje też możliwości prawnych określania i wymierzania żadnych sankcji ani kar finansowych właścicielom poszczególnych lokali.

Oznacza to zatem, że zapisy w regulaminach wspólnot mieszkaniowych takie jak:

  • Kary pieniężne za niestosowanie się do regulaminu co do zachowania w częściach wspólnych nieruchomości;
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym bez zgody wspólnoty;
  • Obciążenie właściciela lokalu kosztami za działanie domowników, najemców lub innych przebywających w lokalu za jego zgodą;
  • Określanie regulaminu parkowania wraz z sankcjami finansowymi lub np. zakładanie przez wspólnotę blokad na koła aut nie stosujących się do tego regulaminu,

NIE BĘDĄ ZGODNE Z PRAWEM, a co za tym idzie nie będzie możliwości ich wyegzekwowania. Właściciele nie mają obowiązku bowiem stosować regulaminu zmieniającego obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Jeśli administracja wspólnot mieszkaniowych chciałaby wymusić jego stosowanie wkraczając na drogę sądową to musi się liczyć z tym, że sąd przyzna rację właścicielowi, bez względu na to, co stanowi taki regulamin.

Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Czasem regulamin wspólnoty mieszkaniowej jest wzorowany na regulaminach obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych lub budynkach komunalnych zarządzanych przez gminy. Jest to błąd, ponieważ możliwości działania spółdzielni czy gminy są dużo większe niż wspólnoty mieszkaniowej (o różnicach miedzy spółdzielnią a wspólnotą przeczytasz w tym artykule). Wynika to m. in. z tego, że wspólnota zarządza jedynie częściami wspólnymi nieruchomości, natomiast spółdzielnie i gminy są właścicielami budynku i gruntu, na którym się on znajduje.

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i okolice, a także Poznań do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy kompleksową obsługę waszej nieruchomości.

Czy wspólnota mieszkaniowa może nakładać kary za niestosowanie się do regulaminu porządku domowego?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search