Czy wspólnota mieszkaniowa może zakupić działkę?

Blog nieruchomości MAWEN

Być może dowiedziałeś się, że administracja wspólnoty mieszkaniowej, w której mieszkasz zamierza kupić działkę, żeby na przykład powiększyć parking. Zastanawiasz się, czy jest to dopuszczalne? A może zajmujesz się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych i chciałbyś wiedzieć, czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć takie działanie jak zakup lub sprzedaż działki? Postaramy się dziś odpowiedzieć na to pytanie.

Po co wspólnocie mieszkaniowej dodatkowa działka?

Może się okazać, że zakup działki przyległej do budynku jest bardzo przydatny dla większości lub niektórych członków wspólnoty. Być może jak już wspomnieliśmy parking jest zbyt mały, a może nie ma gdzie postawić wiaty śmietnikowej albo potrzebny jest podjazd dla niepełnosprawnych. Bywa też tak, że budynki (szczególnie kamienice) zostały kiedyś wytyczone dla wspólnoty jedynie wzdłuż ścian. W takim przypadku nawet ocieplenie budynku styropianem może być niemożliwe z punktu widzenia prawa, bo wtedy budynek będzie obejmował teren nie należący do wspólnoty. Gdy w naszej wspólnocie mieszkaniowej występuje taka sytuacja to rozwiązaniem może być zakup przyległej działki.

Czy wspólnota mieszkaniowa ma możliwość zakupu i sprzedaży działki?

Najprościej odpowiadając: owszem, ma taką możliwość. Jest tak dlatego, że posiada zdolność prawną. Ze względu jednak na to, jaką funkcję spełnia może zakupić działkę jedynie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami swoich mieszkańców. Dodatkowo zapewne po przeczytaniu tego artykułu wiesz już, że będzie to czynność, która przekroczy zakres zwykłego zarządu (wynika to jasno z ustawy o własności lokali art. 22 ust. 3 pkt 6a).

Jak więc dokonać takiego zakupu? Wymagane będzie przyjęcie stosownej uchwały, w której właściciele poszczególnych lokali wyrażą zgodę na taki zakup. Zazwyczaj nie będzie tu wymagana jednomyślność (choć byłaby ona pomocna), a wystarczy większość głosów. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej musi mieć również odpowiednie pełnomocnictwo do wykonania takiej transakcji (część informacji na temat pełnomocnictw znajdziesz w tym artykule). Wskazane jest również ustalenie sposobu zapłacenia za działkę.

Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada niewykorzystaną działkę, którą chciałaby sprzedać. W takim wypadku również zarząd musi uzyskać zgodę właścicieli lokali oraz stosowne pełnomocnictwo. Transakcja taka może być bardzo korzystna dla wspólnoty, gdyż pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na potrzeby występujące w danym miejscu np. na potrzebny remont.

Warto zauważyć, że jest to dość skomplikowany proces, który warto dobrze przygotować, aby uniknąć sytuacji, w której np. uchwała zostanie zaskarżona do sądu przez jednego z mieszkańców i wtedy ciągnąca się sprawa sądowa może zablokować możliwość zakupu interesującej nas działki. Często, co naturalne, zarząd może nie mieć wiedzy ani doświadczenia w takich sprawach. Dobrze wybrana obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej pomoże nam uniknąć takich problemów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakupić działkę?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search