Czy wspólnota mieszkaniowa może założyć monitoring?

Blog nieruchomości MAWEN

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi to złożony proces. Nieraz wymaga on godzenia oczekiwań mieszkańców z wymogami prawnymi. Jednym z obowiązków zarządcy (o innych pisaliśmy tutaj) jest zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Może to nasunąć pomysł założenia monitoringu. Jak wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne mogą zrealizować ten plan tak by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, a nie mieć z tego powodu kłopotów?

Co należy wiedzieć o instalacji monitoringu przez wspólnotę mieszkaniową?

Przede wszystkim warto podkreślić, że wspólnoty mieszkaniowe jak najbardziej mogą instalować monitoring. Jednak muszą pamiętać o kilku kwestiach, by nikt nie mógł zgłosić się do nich z pretensjami z tego względu. Postaramy się zwrócić uwagę na najważniejsze z nich.

  • Po pierwsze zabieg taki wykracza poza czynności zwykłe zarządu (o tym czym one są dowiesz się tutaj). Oznacza to, że instalację należy poprzedzić przyjęciem stosownej uchwały przez właścicieli lokali. Najlepiej by było, gdyby wszyscy byli za, gdyż pozwoli to uniknąć późniejszych pretensji ze strony jej przeciwników. Uchwała taka powinna zawierać informacje o tym w jakim celu monitoring jest zakładany, jaki będzie jego zasięg oraz kto i w jaki sposób będzie zbierał i administrował dane z niego pozyskanymi.
  • Po drugie bardzo ważne jest właściwe ustalenie tego, w jakie miejsca monitoring będzie miał dostęp. Jako że jego celem jest poprawa bezpieczeństwa wspólnoty mieszkaniowej to powinien on monitorować części wspólne, gdzie obawa o to bezpieczeństwo jest największa i uzasadniona. Będą to więc parkingi, place zabaw, wejścia do budynków czy chodniki (oczywiście te, które należą do wspólnoty mieszkaniowej). Niedopuszczalne jest i może wspólnotę narazić na naprawdę dużo kłopotów, żeby monitoring obejmował czyjekolwiek okna czy drzwi – generalnie by zapewniał wgląd w jakiekolwiek mieszkanie. Ma to oczywiście związek z ustawą o ochronie danych osobowych (więcej na temat RODO przeczytasz w tym artykule).
  • Po trzecie niezbędne jest wyraźne oznaczenie miejsc objętych monitoringiem, tak by każdy kto się w nich znajdzie miał świadomość o tym, że jest nagrywany, a te nagrania są przechowywane. Co ciekawe, czasem już samo postawienie takich informacji w formie widocznych tablic poprawia bezpieczeństwo poprzez odstraszenie potencjalnych przestępców.
  • Po czwarte trzeba pamiętać o tym, co można robić z pozyskanymi danymi. W myśl przepisów mogą być one gromadzone przez maksymalnie trzy miesiące, a następnie muszą być zniszczone, chyba że są zabezpieczone do celów procesowych. Muszą być one we właściwy sposób zabezpieczone przed dostępem do osób niepowołanych. Mogą być udostępniane odpowiednim służbom, ale nie zwykłym osobom z zewnątrz. Gdyby ktoś np. chciał zobaczyć, kto zarysował mu samochód na parkingu to nie można mu wydać nagrania, warto za to poinformować go o tym, że nagranie jest dostępne i że może zgłosić sprawę na policję, na której wniosek może ono zostać wydane. W żadnym wypadku nikt spoza upoważnionych służb nie ma prawa publikować wizerunku osób utrwalonych na nagraniach.

Podsumowując instalacja monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej jest możliwa i przydatna, jednak musi być przeprowadzona z głową. Jeśli szukają Państwo firmy oferującej zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i okolice, która ma doświadczenie w takich kwestiach jesteśmy do usług (sprawdź nas).

Czy wspólnota mieszkaniowa może założyć monitoring?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search