Czy wspólnota mieszkaniowa musi płacić podatek od najmu?

Blog nieruchomości MAWEN

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych wymaga wiedzy między innymi w zakresie podatkowym. Według ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 1 ust. 2 wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne płacą podatek CIT, ponieważ są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Rodzi się jednak pytanie czy wspólnoty muszą płacić ten podatek od pożytków jakie pobierają z najmu pomieszczeń gospodarczych lub miejsc postojowych (szersze wyjaśnienie tematu pożytków znajdziesz w tym artykule).

Jakie przepisy wchodzą w grę?

W myśl ustawy o podatku CIT art. 17 ust. 1 pkt 44 zwolnieniu podlegają dochody wspólnoty mieszkaniowej pod dwoma warunkami:

  1. Dochód musi pochodzić z zarządzania zasobami mieszkaniowymi – czyli właśnie najmu miejsc postojowych lub pomieszczeń gospodarczych;
  2. Dochód musi zostać wykorzystany na szeroko rozumiane koszty utrzymania danej nieruchomości.

Oznacza to, że jeśli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony to należy odprowadzić podatek CIT od dochodu.

Czym są koszty utrzymania nieruchomości? Będzie to wiele rzeczy, między innymi: opłaty za media w częściach wspólnych, ubezpieczenie, koszty remontów i konserwacji, opłaty za utrzymanie porządku i terenów zielonych, wynagrodzenie dla członków zarządu lub zarządcy, itd.

Podkreślić należy, iż zgodnie z interpretacją sądów gospodarka zasobami mieszkaniowymi ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Czyli inna jest sytuacja, kiedy wspomniane pomieszczenie gospodarcze będzie przeznaczone dla mieszkańca wspólnoty, a inna, gdy zostanie ono wynajęte obcej osobie.

Warto, by wspólnota mieszkaniowa prowadziła osobną ewidencję dochodów uzyskanych z zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz osobną dla dochodów z innej działalności, a także ewidencję kosztów.

Sytuacja 1.

Wspólnota mieszkaniowa uzyskuje dochód z najmu miejsca postojowego dla mieszkańca wspólnoty. Zostaje on wykorzystany na wydatki niezwiązane z utrzymaniem nieruchomości. Należy zapłacić podatek CIT, gdyż nie został spełniony warunek 2.

Sytuacja 2.

Wspólnota mieszkaniowa uzyskuje dochód z najmu części elewacji pod reklamę firmy zewnętrznej. Zostaje on wykorzystany na koszty utrzymania nieruchomości. Należy zapłacić podatek CIT, gdyż nie został spełniony warunek 1.

Sytuacja 3.

Wspólnota mieszkaniowa uzyskuje dochód z najmu garażu dla mieszkańca wspólnoty. Zostaje on wykorzystany na koszty utrzymania nieruchomości. Nie należy płacić podatku CIT, gdyż oba warunki zostały spełnione.

Aby wszystko było klarowne, przejrzyste i łatwe do sprawdzenia również przez Urząd Skarbowy przepisy nakładają na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek posiadania konta bankowego. Szczegółowo omawialiśmy temat tego, dlaczego jest to ważne i jakie warunki musi spełniać takie konto, by było przydatne dla wspólnoty w tym artykule.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowy to temat złożony i wielowątkowy. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać w tej kwestii z pomocy polecamy się do usług. Tu można znaleźć naszą ofertę.

Czy wspólnota mieszkaniowa musi płacić podatek od najmu?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search