Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą funkcjonować bez sprawozdania finansowego i planu gospodarczego?

Blog nieruchomości MAWEN

Jeżeli administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inne miasto nie działa zbyt sprawnie, może się okazać, że nie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe ani nie przyjęto planu gospodarczego (szczegółowe wyjaśnienie, czym jest plan gospodarczy znajdziesz w tym miejscu). W takim wypadku warto oczywiście rozważyć opcję zmiany zarządcy nieruchomości Warszawa (o tym, jak się do tego zabrać pisaliśmy już na naszym blogu). Czasem to nowy zarządca odkrywa takie braki w dokumentacji i może się zastanawiać, co z tym zrobić? Czy można to zignorować, czy jest to rzecz niezbędna?

Dlaczego plan gospodarczy jest tak ważny?

Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 co roku powinno być organizowane roczne zebranie sprawozdawcze dla ogółu właścicieli lokali (więcej na temat takiego zebrania przeczytać można w tym miejscu). Jest to moment, w którym administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i nie tylko powinni złożyć sprawozdanie ze swoich działań, w tym również przedstawić sprawozdanie finansowe. Właściciele mieszkań mogą wtedy udzielić lub nie absolutorium zarządcy (jakie są konsekwencje nieudzielenia absolutorium, informowaliśmy w tym artykule). Podczas takiego zebrania należy również uchwalić roczny plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej, co pozwoli także ustalić, jakie należy ponosić zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Przepisy prawa jednak nie określają, jakie sankcje i konsekwencje powinny zostać wyciągnięte od wspólnoty bądź zarządcy, jeśli obowiązki te nie zostaną spełnione. Czy oznacza to, że można to zignorować i nic złego się nie stanie, jeśli taki plan gospodarczy nie zostanie przyjęty? Absolutnie takie twierdzenie byłoby błędne.

Okazuje się, że brak takiej uchwały może być dla sądu powodem, dla którego odrzuci roszczenia wspólnoty wobec właścicieli, którzy takich zaliczek nie wnosili. Nie ma bowiem podstawy prawnej, która nakazywałaby właścicielom płacić. Dla własnego dobra członkowie wspólnoty mieszkaniowej powinni więc pilnować przyjęcia stosownej uchwały. Jeśli taka uchwała nie została przyjęta, to należy jak najszybciej ten błąd naprawić. W przyjmowanym wtedy planie gospodarczym należy uwzględnić również wszystkie koszty, jakie wspólnota poniosła w latach, kiedy taki plan nie był przyjmowany.

Czy więc brak przyjęcia takiej uchwały powinien być dla nas podstawą do niewpłacania zaliczek? Nie, nie byłoby to mądre. Bowiem, gdy w końcu uchwała zostanie przyjęta, okaże się, że będziemy musieli zapłacić za poniesione koszty, a wtedy będzie to duża kwota, która będzie obciążeniem dla naszego budżetu domowego.

Aby uniknąć takich problemów, podczas przyjmowania planu gospodarczego warto rozważyć możliwość umieszczenia w nim punktu stanowiącego, iż uchwała taka będzie obowiązywać aż do momentu podjęcia kolejnego planu gospodarczego. Będzie to zabezpieczenie na wypadek, gdyby w następnym roku uchwała taka nie zostałaby przegłosowana na czas lub w ogóle nie zostałaby podjęta.

Oczywiście sprawny zarządca nieruchomości Warszawa nie będzie chciał dopuszczać do takich sytuacji. Jeśli chciałbyś skorzystać z usług profesjonalnej firmy zarządzającej nieruchomościami, polecamy swoje usługi.

Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą funkcjonować bez sprawozdania finansowego i planu gospodarczego?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search