Czy zarządzanie nieruchomościami jest zwolnione z VAT?

Blog nieruchomości MAWEN

Załóżmy, że przeczytałeś ten artykuł o obowiązkach zarządcy nieruchomości i uznałeś, że jesteś:

 • odpowiednio wykształcony;
 • dobrze zorganizowany;
 • dokładny;
 • obowiązkowy;
 • komunikatywny.

Zamierzasz więc rozpocząć swoją karierę w zarządzaniu nieruchomościami. Z pewnością dużo o tym, jak zacząć dowiedziałeś się z naszego poprzedniego artykułu. Teraz może jednak zastanawiasz się nad tym, czy zarządzanie nieruchomościami jest zwolnione z VAT?

Zarządzanie nieruchomościami zwolnione z VAT?

Kluczowe jest tu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. §3.1.3 wymienia tu usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Na podstawie tego paragrafu widać więc, że zwolnione z VAT jest zarządzanie nieruchomością, jeśli spełnia ono 2 podstawowe warunki:

 • jest to nieruchomość mieszkalna;
 • nie podejmujemy się wyceny nieruchomości.

Aby mieć pewność, że faktycznie jesteśmy zwolnieni z podatku VAT należy również ustalić, co obejmują nasze umowne obowiązki związane z zarządzaną nieruchomością. W myśl wspomnianego wyżej paragrafu musimy mieścić się w dwóch symbolach PKWiU. Co warte podkreślenia zwolnienie z podatku VAT nie będzie nas obowiązywało jeśli będziemy świadczyć usługi takie jak:

 • sprzątanie wnętrz np. klatek schodowych;
 • konserwacja i naprawy;
 • usługi ochroniarskie;
 • wywożenie odpadów;
 • remonty.

Wymienione wyżej czynności podlegają innej klasyfikacji w PKWiU i nie podlegają zwolnieniu z VAT.

Jak ustalić czy jest to nieruchomość mieszkalna?

Sprawa będzie jasna, jeśli zarządzamy blokiem składającym się z samych mieszkań. Co jednak w innych przypadkach?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) wskazuje, że budynki mieszkalne to takie, gdzie minimum 50% całkowitej powierzchni użytkowej jest przeznaczona na cele mieszkalne. Może się więc okazać, że nieruchomość mieszkalna będzie posiadała też części niemieszkalne takie jak lokale użytkowe, piwnice lub garaże, jeśli będą one stanowić mniej niż 50% powierzchni. Co to oznacza?

Sytuacja 1.

Dostajemy zlecenie na zarządzanie tylko lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomości mieszkalnej, np. w bloku, gdzie mieszkania stanowią 80 % całkowitej powierzchni użytkowej. W tym wypadku nie jesteśmy zwolnieni z podatku VAT, gdyż zarządzamy nieruchomością niemieszkalną.

Sytuacja 2.

Zarządzamy budynkiem, gdzie znajdują się mieszkania oraz piwnice i 2 lokale użytkowe, które stanowią 35% całkowitej powierzchni użytkowej. W tym wypadku jesteśmy zwolnieni z VAT, gdyż zarządzamy nieruchomością mieszkalną.

Warto wspomnieć, że jeśli będziemy wystawiać faktury to ze stawką ZW, gdzie podstawę zwolnienia stanowi wymieniony już § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 roku.

Czy zarządzanie nieruchomościami jest zwolnione z VAT?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search