Czym jest fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Fundusz remontowy to niezwykle istotna część funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, chociaż nie jest obowiązkowy. Pozwala na zgromadzenie odpowiedniego budżetu koniecznego w razie potrzeby przeprowadzenia remontów czy też bieżących napraw.

Ustawa o własności lokali nie wskazuje bezpośrednio, że wspólnota musi gromadzić fundusz remontowy. Jednak według prawa właściciele lokali mają obowiązek pokrywać koszty zarządu, które obejmują wydatki na remonty oraz konserwację. Fundusz remontowy jest więc bardzo potrzebny, by wspólnota działała sprawnie.

Cele funduszu remontowego

Do funduszu remontowego w każdym miesiącu dokładają się wszyscy członkowie wspólnoty. Pokrywane są z niego niezbędne remonty, których koszty mogą być bardzo wysokie. Dlatego właśnie prowadzenie funduszu remontowego jest zalecane – dzięki regularnym wpłatom prościej jest nazbierać konieczną sumę na remonty nieruchomości. Na remonty jakich elementów części wspólnych nieruchomości przeznaczany jest fundusz remontowy? To między innymi takie prace jak:

  • termomodernizacja budynku
  • remont dachu
  • wymiana okien i drzwi na klatce schodowej
  • wymiana instalacji gazowej, kanalizacyjnej, elektrycznej czy wodnej
  • zagospodarowanie wspólnego terenu zewnętrznego
  • osuszanie fundamentów
  • renowacja wind
  • odmalowanie klatek schodowych.

Jak powstaje fundusz remontowy?

Powstanie funduszu remontowego jest zależne od woli członków wspólnoty. Tworzony jest na podstawie uchwały o ustanowieniu funduszu remontowego podjętej przez członków wspólnoty. Co bardzo istotne, zarząd nieruchomości nie może bez upoważnienia rozporządzać środkami z funduszu. Wszystkie sprawy odnoszące się do funduszu remontowego podejmowane są w formie uchwały , którą poprzedza głosowanie  – tak jak w wypadku powstania funduszu. Ustalenie planu remontowego oraz tego, na co zostaną przeznaczone środki z funduszu uchwala się zazwyczaj podczas rocznego zebrania wspólnoty. Warto zaznaczyć, że z funduszu remontowego nie mogą być pokrywane inne wydatki niezwiązane z remontami, co niestety często ma miejsce.

Mała wspólnota mieszkaniowa

Mała wspólnota mieszkaniowa to wspólnota, w której mieszczą się nie więcej niż trzy lokale mieszkalne. Posiadacze mieszkań mogą założyć fundusz remontowy i opłacać zaliczki proporcjonalne do ich udziału w nieruchomości wspólnej. Aby taki fundusz powstał konieczna jest zgoda większości właścicieli liczona według udziałów w częściach wspólnych posiadanego lokalu. Ponieważ małą wspólnotę mieszkaniową tworzy niewielka ilość mieszkańców, środki zdobyte z funduszu remontowego są bardzo niskie. W związku z tym w małych wspólnotach jest on rzadko tworzony. Finanse potrzebne do przeprowadzania niezbędnych remontów pozyskuje się zazwyczaj z kredytów.

Duża wspólnota mieszkaniowa

Duża wspólnota mieszkaniowa obejmuje minimum cztery lokale mieszkalne. Fundusz remontowy takiej wspólnoty powstaje na podstawie rocznego planu gospodarczego. Ten z kolei tworzony jest w oparciu o przeprowadzone przeglądy części wspólnych nieruchomości. Roczny plan gospodarczy zostaje uchwalony na rocznym zebraniu wspólnoty, a na jego podstawie uchwala się dysponowanie środkami z funduszu remontowego na dany rok.

Sprawdź naszą ofertę na obsługę wspólnot mieszkaniowych: ZOBACZ.

Wysokości wpłat na fundusz remontowy

Jakie są wysokości wpłat na fundusz remontowy? Wszystko zależy od potrzeb nieruchomości i od tego, czy od początku funkcjonowania wspólnoty zarządca lub zarząd nie bali się wnioskować o odpowiednio wysokie składki na fundusz remontowy. Opiekujemy się nieruchomościami, gdzie fundusz remontowy wynosi 1 zł za m² i jest wystarczający ze względu na to, że wcześniej był regularnie zbierany i dobrze gospodarowany. Zarządzamy również nieruchomościami, w których fundusz remontowy wynosi 7 zł za m² i jest to suma konieczna ze względu na zaniedbania, które zastaliśmy. Najczęściej składka na fundusz remontowy odpowiada udziałowi danej własności w nieruchomości wspólnej (więcej na temat części wspólnych w nieruchomości znajdziesz w jednym z naszych artykułów: ZOBACZ). Można również przyjąć tak samą wysokość zaliczek na poczet funduszu remontowego dla każdego mieszkańca. Stawki wpłat na fundusz remontowy w danym okresie precyzuje uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Wszyscy członkowie wspólnoty powinni zostać poinformowani o realizacji planu remontów w danym roku, a także o wysokości środków finansowych spożytkowanych na wykonanie zamierzonych zadań. Fundusze, które nie zostały wykorzystane w danym roku przechodzą na następny rok.

Czym jest fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search