Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości, z których każdy ma inne spojrzenie na jej aspekty organizacyjne. Aby uzyskać konsensus w tej kwestii i uporządkować najważniejsze sprawy, co pozwoli na uniknięcie wielu niepotrzebnych konfliktów w przyszłości i ułatwi zarządzanie nieruchomością, tworzy się, a następnie przyjmuje drogą uchwały specjalny regulamin. To tzw. statut wspólnoty mieszkaniowej, czyli zbiór rządzących nią zasad.

Co zawiera statut wspólnoty mieszkaniowej?

Statut wspólnoty mieszkaniowej opiera się w dużej mierze na ustawie o własności lokali, której przepisy uszczegóławia, ograniczając w ten sposób ich swobodną interpretację, oraz przekłada na bardziej przystępny język, dzięki czemu stają się czytelniejsze i prostsze w odbiorze. Poza tym statut zawiera też często dodatkowe, uzgodnione wspólnie przez wszystkich członków wspólnoty regulacje dotyczące praw i obowiązków właścicieli lokali oraz zarządcy/zarządu nieruchomości. Jego zawartość podzielona jest zwykle na kilka działów, których poszczególne punkty regulują między innymi kwestie finansowe takie jak opłaty za czynsz czy koszty modernizacji, organizację corocznych zebrań walnych oraz zakres kontroli działań administracji. Warto dodać, że statut wspólnoty mieszkaniowej jest tak samo wiążący, jak każda inna jej uchwała, ale tylko pod warunkiem, że zawiera regulacje zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności wspomnianą wcześniej ustawą o własności lokali. Jeśli w takim regulaminie znajdą się postanowienia sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa, straci on całkowicie swoją moc prawną.

Czy każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać statut?

Statut wspólnoty mieszkaniowej nie jest wymagany żadnymi przepisami prawa, nie ma więc obowiązku jego zawierania – jeśli nie chcemy, nie musimy tego robić. Mimo wszystko warto pomyśleć o uchwaleniu takiego regulaminu, zwłaszcza w przypadku dużej wspólnoty, wymagającej konkretnych, jasnych i przejrzystych zasad, które ułatwią korzystanie ze wspólnej nieruchomości i zagwarantują udaną współpracę z zarządem lub zarządcą. Pod tym względem statut, choć nieobowiązkowy, jest bardzo przydatny i może naprawdę ułatwić życie wszystkim członkom danej wspólnoty oraz jej administratorom. Oczywiście postanowienia statutu nie są niepodważalne, istnieje możliwość ich modyfikacji. Gdy zajdzie taka potrzeba, można poprawić, usunąć lub dodać określone punkty – wprowadzenie takich zmian wymaga jedynie przyjęcia nowej uchwały na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search