Dziennik budowy – jak prowadzić wpisy?

Blog nieruchomości MAWEN

Dziennik budowy, zwany też książką budowlaną, to termin bardzo dobrze znany osobom, które miały kiedykolwiek jakiś kontakt z budową. Od czasu do czasu na naszym blogu poruszamy też tematy luźno związane z zarządzaniem nieruchomościami (przeczytaj na przykład nasz artykuł o rzeczoznawcach budowlanych) to dziś postaramy się udzielić garści informacji na temat tego, czym jest dziennik budowy.

Czym jest dziennik budowy i jak wygląda?

Książka budowlana to jeden z najważniejszych dokumentów budowlanych wymagany prawem (szczegółowe przepisy znajdziemy w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.). Jest to urzędowy dokument precyzujący jakie prace i kiedy zostały wykonane oraz co wydarzyło się w ich trakcie.

Dziennik budowy to w zależności od wielkości budowy zeszyt lub książka formatu A4. Ma on ponumerowane strony, gdyż wpisy należy prowadzić chronologicznie. Strony są podwójne, żeby umożliwić tworzenie kopii. Co istotne, każda strona musi zawierać pieczęć organu, który daną książkę wydał. Strona tytułowa zawiera kluczowe informacje dotyczące budowy:

 • numer dziennika budowy (który jest nadany przez organ wydający),
 • data wydania,
 • dane inwestora,
 • adres i rodzaj budowy,
 • numer i data wydania pozwolenia na budowę,
 • liczba stron.

Książkę budowlaną uzyskamy od urzędu, który wydał pozwolenie na budowę. Ma na to 3 dni od kiedy złożymy o nią wniosek, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna.

Jakie wpisy dodawać w dzienniku budowy? Kto może ich dokonywać?

Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dziennika i bezpieczne przechowywanie spoczywa na kierowniku budowy. Jeśli chodzi o przechowywanie to dziennik powinien znajdować się na budowie w takim miejscu, które uniemożliwi jego zniszczenie, uszkodzenie, zaginięcie lub kradzież. Dodatkowo powinno ono umożliwiać pełny dostęp dla osób, które mogą w nim dokonywać wpisów. Kto to będzie?

 • Inwestor,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności geodezyjnych na budowie,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Co ciekawe, nie może wpisów dokonywać generalny wykonawca.

Przepisy jasno precyzują również jakie wpisy dodawać w dzienniku budowy. Chodzi o relacjonowanie przebiegu prowadzonych robót i zdarzeń jakie podczas nich wystąpiły, a które mogą mieć znaczenie przy ocenie technicznej budowy. Wpisów należy dokonywać w sposób czytelny i trwały. Muszą być one na tyle szczegółowe, aby pozwalały ustalić co, kiedy i w jaki sposób zostało zrobione. Należy je prowadzić chronologicznie. Niedopuszczalne są późniejsze uzupełnienia. Gdyby zaszła konieczność wprowadzenia poprawek, należy przekreślić poprawiany wpis w sposób, który umożliwi jego odczytanie, a obok poprawionego wpisu należy uzasadnić, dlaczego należało tej zmiany dokonać. Za błędy w prowadzeniu dziennika budowy kierownik budowy może zostać ukarany mandatem przez nadzór budowlany.

Jeśli interesują was inne tematy związane z terminami związanymi z nieruchomościami to polecamy nasze inne artykuły. Z tego dowiecie się między innymi czym jest tzw. KOB, który można nazwać przedłużeniem dziennika budowy, a z tego np. czym jest UDT.

Dziennik budowy – jak prowadzić wpisy?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search