Inwestorstwo zastępcze

Blog nieruchomości MAWEN

Prace remontowe oraz modernizacyjne budynków wymagają od inwestora dużej wiedzy technicznej i zaangażowania w nadzór nad realizacją by zlecone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. To bardzo trudne zadanie zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w modernizacjach nieruchomości oraz wykształcenia kierunkowego. Pomagamy inwestorom bezpośrednim w tym trudnym procesie i przejmujemy ich obowiązki. Ofertę kierujemy głównie do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Posiadamy doświadczenie i pomagamy w przeprowadzeniu inwestycji budowlanej począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji i pozyskania finansowania poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad wykonywanymi pracami a kończąc na rozliczeniu wykonawcy i dopełnieniu formalności w urzędach, które muszą być poinformowane o przeprowadzeniu zmian w nieruchomości.

Inwestorstwo zastępcze - Mawen

Czym się zajmujemy?

  • Planowanie zakresu inwestycji z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora
  • Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji (dotacje, kredyty)
  • Nadzór nad dokumentacją projektową
  • Uzyskanie wymaganych zezwoleń do przeprowadzenia inwestycji (np. od Konserwatora Zabytków jeśli nieruchomość jest objęta jego opieką)
  • Przy współudziale inwestora bezpośredniego poszukiwanie i wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, przygotowanie umów
  • Ewidencja kosztów inwestycyjnych
  • Nadzór nad wykonywanymi robotami przeprowadzany przez doświadczonego inspektora
  • Odbiory częściowe i końcowe z uwzględnieniem wywiązania się z umów, czasu realizacji i potrąceń przewidzianych umowami
  • Sporządzenie i złożenie dokumentacji w Wydziale Architektury i PINB

Inwestorstwo zastępcze

Start typing and press Enter to search