Jak to z tym ogrzewaniem we wspólnotach mieszkaniowych jest?

Blog nieruchomości MAWEN

Jakiś czas temu napisaliśmy artykuł o tym, kiedy zarządcy nieruchomości Warszawa i inni powinni włączać i wyłączać ogrzewanie (zobacz). Choć teraz pogoda w Polsce w końcu zrobiła się łaskawa i zachęca raczej do rozpalania grilla (o tym czy można to zrobić na własnym balkonie lub tarasie przeczytacie tutaj), to dzisiejszy artykuł będzie zawierał garść informacji dotyczących tego, kto jest odpowiedzialny za dostarczanie ciepła do mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych i jak powinien się z tego wywiązywać.

Kto jest stroną w umowie na ogrzewanie?

Wbrew powszechnej opinii, że to poszczególni właściciele lokali są stronami w umowie z dostawcą ciepła do ich pomieszczeń, prawda jest zupełnie inna. Jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska to zarząd lub zarządca jest stroną w takiej umowie. To na nich spoczywa odpowiedzialność jej zawarcia z dostawcą ciepła. Taka umowa ma charakter cywilnoprawny i jest to umowa sprzedaży.  Należy zawrzeć w niej informacje między innymi o tym:

  • ile w konkretnym sezonie grzewczym ciepła zostanie dostarczone, by ogrzać określoną nieruchomość;
  • jaka będzie cena takiego ciepła;
  • ważne są też zapisy określające kary za niewywiązanie się z umowy przez dostawcę – gdy ilość dostarczanej energii będzie zbyt mała lub też jej jakość nie będzie dotrzymywała określonych parametrów (które również należy precyzyjnie określić w takiej umowie).

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi więc powoduje, że to zarząd lub zarządca jako strona w umowie jest zobowiązany do tego, by określić i ściągać taką opłatę za ogrzewanie od właścicieli poszczególnych lokali, by była ona wystarczająca do wywiązania się z umowy i pokrycia kosztów dostarczenia zamówionej ilości ciepła. Nakłada to też na niego kolejny obowiązek – takiego rozliczenia kosztów, który będzie umożliwiał podzielenie ich na poszczególne mieszkania. Jeśli np. umowa na dostarczenie ciepła obejmuje kilka budynków, które mają jeden system pomiarowy zarządca jest zobowiązany założyć dodatkowe liczniki, które określą ile ciepła dostarcza się do poszczególnych budynków.

Kolejnym zadaniem zarządcy jest rozliczenie poszczególnych mieszkań ze zużytego przez nich ciepła. Tu ciężko jest zadowolić wszystkich, więc ograniczymy się do stwierdzenia, że zazwyczaj rozlicza się ten koszt według ciepłomierzy, powierzchni mieszkań lub urządzeń wskaźnikowych. Chodzi o to, by wybrana metoda zapewniała pokrycie kosztu ciepła faktycznie dostarczonego do poszczególnych mieszkań. O sposobie rozliczenia zarządca ma obowiązek poinformować właścicieli lokali w regulaminie rozliczeń wspólnoty, który musi zostać im przedstawiony najpóźniej na 14 dni przed datą, w której wejdzie on w życie.

Skoro więc ustaliliśmy, że to zarząd lub zarządca jest stroną umowy o dostawie ciepła to wszelkie nieprawidłowości związane z ogrzewaniem w naszym mieszkaniu, konieczność włączenia lub wyłączenia ogrzewania lub wątpliwości związane z rozliczeniem kosztów ciepła zgłaszamy właśnie do nich, a nie do dostawcy ciepła. To również zarządca odpowiada za stan instalacji podczas kontroli.

Nasza firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa i okolice chętnie zadba między innymi o zawarcie korzystnych umów na dostarczanie ciepła do Państwa lokali. Zachęcamy do kontaktu.

Jak to z tym ogrzewaniem we wspólnotach mieszkaniowych jest?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search