Jak wspólnota mieszkaniowa powinna zawiadamiać o zebraniach?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska mają ustawowy obowiązek organizować zebranie członków wspólnoty przynajmniej raz do roku (omawialiśmy ten temat szczegółowo w tym miejscu). Czasem jednak pojawić się może konieczność zorganizowania dodatkowego spotkania. Jak należy poinformować o tym właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty? Dziś garść porad na ten temat.

Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne mają obowiązek powiadomić każdego właściciela lokalu z osobna o zwoływanym zebraniu. Każda wspólnota z osobna może ustanowić swój własny statut, który będzie precyzował ustalenia dotyczące różnych kwestii związanych z jej funkcjonowaniem. Może między innymi regulować sposób informowania o zebraniach wspólnoty (więcej na temat statutów wspólnot mieszkaniowych pisaliśmy w tym artykule). Jeśli taki statut nie został przyjęty to należy pamiętać o kilku kwestiach, których należy dopilnować, aby właściwie zawiadomić o organizowanym zebraniu.

Przede wszystkim powinno mieć ono formę pisemną i być podpisane przez zarząd/zarządcę. Dobrze by było kierowane do konkretnego właściciela lokalu. Nie powinno być ono dostarczane telefonicznie ani mailowo (trochę na temat korespondencji e-mail we wspólnotach można dowiedzieć się z tego artykułu), chyba że statut konkretnej wspólnoty stanowi inaczej. To administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska decydują o tym, czy takie zawiadomienia dostarczyć poprzez wysłanie listem poleconym, czy wrzucić je do poszczególnych skrzynek pocztowych. Warto jednak pamiętać, że wybór listu poleconego będzie zabezpieczeniem przed właścicielami twierdzącymi, że nie zostali poinformowani o zebraniu.

W zawiadomieniu takim powinny się znaleźć dokładne informacje na temat tego, gdzie i kiedy zebranie takie się odbędzie. Konieczne jest też umieszczenie listy tematów, które zamierza się na nim poruszyć. Co ważne, jeśli planuje się głosować nad uchwałami lub zatwierdzać w nich zmiany należy dołączyć ich treść. Jest to potrzebne, by właściciele lokali przed zebraniem mogli się z nimi na spokojnie zapoznać, co pozwoli sprawnie przeprowadzić dyskusję, a później głosowanie.

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne muszą pamiętać o tym, iż takie zawiadomienia powinny być dostarczone na minimum tydzień przed planowaną datą zebrania.

Czy nieodpowiednie zawiadomienie lub jego brak z góry oznacza, iż podjęte na nim ustalenia będą nieważne? Niekoniecznie. Jednak jeśli któryś z właścicieli lokali będzie chciał unieważnić lub uchylić jakieś podjęte na zebraniu uchwały w sądzie (kwestię tego jak i kiedy można to zrobić wyjaśnialiśmy w tym artykule) to z pewnością dla sądu będzie to argument na niekorzyść wspólnoty.

Sprawny zarządca nieruchomości Warszawa wie, jak najlepiej powiadomić właścicieli lokali o organizowanym zebraniu, aby uniknąć późniejszych nieprzyjemności. Również w tej dziedzinie mamy doświadczenie, z którego chętnie skorzystamy dla dobra Państwa wspólnot. Ze szczegółami naszej oferty mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Jak wspólnota mieszkaniowa powinna zawiadamiać o zebraniach?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search