Jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości komercyjnych w związku z klimatyzatorami?

Blog nieruchomości MAWEN

W związku z globalnym ociepleniem coraz więcej mamy w Polsce gorących dni. Sprawia to, że rośnie liczba osób zainteresowanych montażem klimatyzacji. O tym, jak można to zrobić w mieszkaniu należącym do wspólnoty mieszkaniowej, przeczytaj w tym artykule. W nieruchomościach komercyjnych w zasadzie nie wyobrażamy sobie jej braku. Powstaje jednak pytanie: jakie zarządca nieruchomości komercyjnych ma obowiązki w związku z klimatyzatorami znajdującymi się w budynku?

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Operatorów

Wiele obowiązków nałożyła ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Nakłada ona na właściciela nieruchomości obowiązek zgłoszenia do specjalnego rejestru urządzeń zawierających czynniki chłodnicze (takich jak klimatyzatory właśnie, ale też pompy ciepła czy urządzenia chłodnicze). Dotyczy to urządzeń o określonej zawartości czynnika chłodniczego. Właściciel nieruchomości często dokonania tego zgłoszenia oczekuje od zarządcy nieruchomości Warszawa. Warto pamiętać, że wpisu do rejestru należy dokonać w terminie 15 dni od dnia dostarczenia lub uruchomienia takiego urządzenia. Jeżeli nie dopełni się tego obowiązku może zostać nałożona kara od 600 do 4500 zł.

Wymagania związane z przeglądami

Wspomniana wyżej ustawa określa również w jaki sposób zarządca nieruchomości Warszawa i inne miasta ma kontrolować stan techniczny takich urządzeń. Przede wszystkim przeglądów mogą dokonywać jedynie osoby bądź firmy posiadające tzw. certyfikat F-gaz dla przedsiębiorstwa. A jak często takiego przeglądu należy dokonywać? Jest to uzależnione od tego, jaki czynnik chłodniczy został wykorzystany w danym urządzeniu oraz jego współczynnika GWP. Najczęściej występują urządzenia, które wymagają przeglądów dwukrotnie w roku. Wykonuje się je wtedy po sezonie (czyli wrzesień – listopad), a także przed rozpoczęciem sezonu (marzec-maj). Bywają urządzenia, które można sprawdzać nawet raz na 2 lata, ale i takie które wymagają kontroli co 3 miesiące.

Każda taka kontrola powinna być odnotowana w Centralnym Rejestrze Operatorów. Należy również umieszczać w niej informacje o wykrytych nieszczelnościach. Na ich usunięcie właściciel również ma jedynie 15 dni. Dodatkowo, gdy czynnik chłodniczy przedostanie się do atmosfery, wymaga to dopełnienia wielu formalności i poniesienia stosownej opłaty.

Na serwisie zarządca nieruchomości komercyjnych z pewnością nie powinien oszczędzać. Może to bowiem skutkować karami finansowymi. Ale również pogorszeniem stanu technicznego urządzenia, a co za tym idzie, późniejszymi kosztownymi naprawami. Dodatkowo jest to zagrożenie dla zdrowia użytkowników takich urządzeń. Grożą im np. infekcje górnych dróg oddechowych. W jaki bezpieczny sposób można obniżyć rachunki, pisaliśmy w tym artykule.

Jak więc widać założenie klimatyzatora to nie tylko koszt zakupu i instalacji urządzenia, ale też szereg innych obowiązków. Doświadczony zarządca nieruchomości komercyjnych z pewnością będzie wiedział, co i kiedy należy zrobić. Polecamy skorzystanie z naszych usług.

Jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości komercyjnych w związku z klimatyzatorami?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search