Czym jest fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej?

Fundusz remontowy to niezwykle istotna część funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, chociaż nie jest obowiązkowy. Pozwala na zgromadzenie odpowiedniego budżetu koniecznego w razie potrzeby przeprowadzenia remontów czy też bieżących napraw. Ustawa o własności lokali nie wskazuje bezpośrednio, że wspólnota musi gromadzić fundusz remontowy. Jednak według prawa właściciele lokali mają obowiązek pokrywać koszty zarządu, które obejmują wydatki na remonty oraz konserwację. Fundusz remontowy …

Zobacz więcej

Co warto wiedzieć o częściach wspólnych nieruchomości?

Gdy kupujemy mieszkanie, nabywamy udział w częściach wspólnych nieruchomości, który uzależniony jest od wielkości lokum. Czym jest nieruchomość wspólna? To część budynku albo grunt, które nie są przeznaczone jedynie do indywidualnego użytku właścicieli mieszkań. Mówiąc prostym językiem, to te elementy obiektu i terenu do niego przynależnego, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Zaliczamy do nich m.in.: elewację ściany nośne fundamenty dach …

Zobacz więcej

Co to są nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości komercyjne to budynki, jak również lokale, które dostosowane zostały do prowadzenia działalności gospodarczej. Przymiotnik „komercyjny” oznacza coś, co przynosi dochód, generuje zyski. Nieruchomość komercyjną można nazwać inaczej „nieruchomością dochodową”. Rzeczą wspólną dla wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych jest docelowa grupa odbiorców, czyli przedsiębiorcy. Takie nieruchomości za cel mają zapewnienie firmom obszaru do prowadzenia biznesu. Jednak nieruchomości komercyjne to nie tylko …

Zobacz więcej

Jaka jest różnica między zarządem właścicielskim a zarządem powierzonym?

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół mieszkańców. Potrzebują oni konkretnej jednostki do efektywnego zarządzania wspólnotą. Zadanie to jest nie lada wyzwaniem, wymaga bowiem odpowiednich umiejętności, środków, sporej wiedzy, a także poświęcenia należytej ilości czasu. Do obowiązków organu zarządzającego należy realizowanie bieżących spraw dotyczących nieruchomości, m.in. jest to dbanie o części wspólne nieruchomości, czyli przeprowadzanie remontów, sprzątanie, odśnieżanie czy inne prace mające wpływ …

Zobacz więcej

Jaka jest różnica między zarządcą a administratorem nieruchomości?

Pojęcia zarządcy i administratora nieruchomości często są ze sobą równoważone – sporo osób uważa, że to te same role. Czy jednak słusznie? I tak i nie. Zacząć należy od tego, że w polskim ustawodawstwie nie występuje rola administratora nieruchomości. Tak więc określenie administrator nieruchomości jest umowną nazwą. Rola zarządcy nieruchomości Zarządca nieruchomości posiada te same obowiązki co administrator, ale znacznie …

Zobacz więcej

Zarządzanie nieruchomościami – co to jest i na czym polega?

Osoba będąca w posiadaniu nieruchomości musi się liczyć z licznymi obowiązkami, bowiem bycie właścicielem budynku to nie tylko zyski z wynajmu. To również wiele powinności względem najemców, konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów (sprawdź, jakie przeglądy są obowiązkowe w nieruchomościach komercyjnych: ZOBACZ) czy konserwacji. Wszystko to pochłania mnóstwo czasu oraz wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto zlecić zarządzanie nieruchomością profesjonalnej …

Zobacz więcej

Co to jest fit out w nieruchomościach komercyjnych?

Pojęcie fit out-u Czym jest fit out? To usługa, która na polskim rynku nie posiada dokładnej definicji. Można ją określić w różnoraki sposób: prace adaptacyjne proces tworzenia przestrzeni w budynkach kompleksowa i wszechstronna realizacja projektów powierzchni. Oznacza gruntowne przysposobienie przestrzeni na potrzeby najemcy. Firmy, które realizują fit out sporządzają projekt na podstawie informacji obejmujących struktury przedsiębiorstwa, organizacji pracy i mnóstwa …

Zobacz więcej

Obowiązkowe przeglądy w nieruchomościach komercyjnych

Polskie prawo nakłada na zarządcę nieruchomości wiele obowiązków, w tym zadanie poddawania budynku cyklicznym przeglądom. Jakiego rodzaju mają to być przeglądy oraz w jakich odstępach czasu powinno się je przeprowadzać? Głównie sprawdza się, czy dana nieruchomość eksploatowana jest według jej przeznaczenia, a także czy zachowywane są w niej regulacje odnoszące się do ochrony środowiska. Niemniej istotne jest również utrzymywanie w …

Zobacz więcej
Próbna ewakuacja nieruchomości jak to zrobić?

Próbna ewakuacja nieruchomości w czasie pandemii

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, spowodowana pandemią koronawirusa, wymusza na nas zmiany w codziennym działaniu. Czy jednak zmiany te dotyczą również spraw tak istotnych jak próbna ewakuacja nieruchomości? W tym artykule omówimy, w jakim celu przeprowadza się próbną ewakuację, jak często należy to robić oraz jak powinna ona wyglądać w dobie pandemii.

Zobacz więcej
Remont, utrzymanie balkonu

Kto jest odpowiedzialny za remonty balkonów?

„Czy obowiązek remontu balkonów w budynku mającym wyodrębnioną własność lokali obciąża wyłącznie właścicieli poszczególnych lokali, czy też może obciążać wspólnotę mieszkaniową, zwłaszcza jeśli remont dotyczy elementów kontrukcyjnych balkonów?” – to pytanie spędza sen z powiek wielu wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom a nie rzadko również sędziom rozstrzygającym w sprawach dotyczących ustalenia odpowiedzialności za remonty balkonów. Wskazówką może być wyrok i uzasadnienie Sądu …

Zobacz więcej
Mawen – Nieruchomości