Kiedy i jak skutecznie zawiadamiać o przyjęciu uchwały?

Blog nieruchomości MAWEN

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to temat dość złożony. Dlatego w naszych artykułach staramy się odpowiadać na często pojawiające się pytania. Dziś napiszemy o tym, w jakich sytuacjach należy zawiadomić właścicieli lokali o podjętej uchwale oraz w jaki sposób należy to zrobić.

Powiadomienie o podjętej uchwale

Jak już można się było dowiedzieć z naszego poprzedniego artykułu, polskie prawo (a konkretnie art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali) przewiduje trzy sposoby głosowania nad uchwałami we wspólnotach mieszkaniowych:

  • Głosowanie na zebraniu;
  • Indywidualne zbieranie głosów przez zarząd;
  • Tryb mieszany – część głosów oddana na zebraniu, część zebrana indywidualnie.

Co istotne, kiedy głosy są zbierane indywidualnie lub w sposób mieszany art. 23 ust. 3 nakazuje: „O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie”. Tak więc nie ma potrzeby informować właścicieli lokali o wyniku głosowania nad uchwałami, które przebiegało jedynie podczas zebrania. Nie ma takiego obowiązku nawet wobec tych właścicieli, którzy na zebraniu się nie stawili. Jednak, jeśli tryb był mieszany to o wyniku głosowania należy powiadomić również tych właścicieli, którzy zagłosowali na zebraniu. Nie wiedzą oni bowiem, jaki finalnie był wynik głosowania.

Zarządcy nieruchomości Warszawa powinni również pamiętać o tym, że jeśli mieszkanie posiada więcej niż jednego właściciela, to zawiadomić należy każdego ze współwłaścicieli osobno.

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i nie tylko mogą się jednak zastanawiać, jak zawiadamiać właścicieli lokali? Pewną wskazówką, a zarazem ograniczeniem jest treść przepisu, która wskazuje, że ma to zostać zrobione „na piśmie”. Oznacza to, iż wymagana jest forma pisemna. Niezbędne jest bowiem złożenie własnoręcznego podpisu pod takim dokumentem. Wiadomość taką należy dostarczyć do każdego właściciela indywidualnie. Nie będzie więc wystarczające wydrukowanie takiego powiadomienia, podpisanie go i wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu np. na tablicy ogłoszeń. A co z pocztą elektroniczną? Gdyby zarządca nieruchomości Warszawa chciał wysłać powiadomienie drogą mailową, byłoby to możliwe jedynie w sytuacji, gdy taki dokument będzie podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. O tym, że nie jest to zbyt często stosowane rozwiązanie we wspólnotach mieszkaniowych, pisaliśmy w tym miejscu.

A co, jeżeli właściciel lokalu mieszka w innym miejscu i nie wskazał innego adresu do korespondencji lub podał jedynie adres mailowy? W takim przypadku należy doręczyć (np. wysłać pocztą) powiadomienie na adres lokalu znajdującego się na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Dlaczego dopilnowanie tych kwestii jest ważne? Ponieważ od skutecznego dostarczenia takiego zawiadomienia rozpoczyna się sześciotygodniowy okres, w którym właściciele lokali mają prawo zaskarżyć taką uchwałę (wynika to z art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali, co omawialiśmy w tym artykule).

Jeśli obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych nie jest Waszą silną stroną to nic strasznego. Chętnie Wam w tym pomożemy.

Kiedy i jak skutecznie zawiadamiać o przyjęciu uchwały?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search