Kiedy możemy mówić o pomieszczeniu przynależnym do lokalu mieszkalnego?

Blog nieruchomości MAWEN

Administrator nieruchomości Warszawa i okolice zazwyczaj posiada sporą wiedzę na różne tematy. Jako doświadczona firma zarządzająca nieruchomościami staramy się dzielić naszymi informacjami.  Z naszych artykułów można się już było dowiedzieć, czym są części wspólne nieruchomości (SPRAWDŹ). Dziś natomiast postaramy się odpowiedzieć na pytanie: kiedy mówimy o pomieszczeniu przynależnym do lokalu mieszkalnego?

Jakie warunki musi spełniać takie pomieszczenie?

Dość dokładnie definiuje pomieszczenia przynależne ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 Art.2.4:

‘Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.’

Muszą one być przeznaczone do wyłącznego użytkowania właścicieli lokalu, do którego przynależą. Powinny być wytyczone trwałymi ścianami. Jak wynika z ustawy nie tylko nie muszą przylegać do mieszkania, ale nawet mogą być położone zupełnie poza budynkiem. Nie jest od nich wymagana samodzielność.

Pomieszczenie przynależne nie ma spełniać funkcji mieszkalnych, pełni jedynie rolę wspomagającą. Co za tym idzie, nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszkania.

Przepisy prawa nie precyzują, ile pomieszczeń może przynależeć do jednego lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że może być ich kilka, z których każde może mieć inne przeznaczenie.

Jak rozróżnić pomieszczenie przynależne od części wspólnej nieruchomości?

Aby można było mówić o pomieszczeniu przynależnym musi zostać spełniony jeden podstawowy warunek: musi ono mieć z lokalem mieszkalnym wspólną księgę wieczystą. Tak więc ustala się, które pomieszczenia są pomieszczeniami przynależnymi już w akcie notarialnym, który ustanawia odrębną własność lokalu.

Warto pamiętać o tym, że w myśl ustawy o własności lokali nie można sprzedać mieszkania bez jakiegokolwiek przynależnego do niej pomieszczenia. Oznacza to, że jeśli do naszego lokalu mieszkalnego przynależy np. garaż to nie możemy sprzedać komuś mieszkania, a pozostawić sobie garaż. Sprzedajemy wtedy całość. (Czasem do sprzedaży nieruchomości chcemy lub wręcz musimy wyznaczyć pełnomocnika. Kwestię tego, jak i gdzie takie pełnomocnictwo ustanowić opisaliśmy szczegółowo w tym artykule).

Jeśli natomiast użytkujemy np. piwnicę, ale w akcie notarialnym nie jest ona ujęta jako przynależna do naszego mieszkania to jest to wtedy część nieruchomości wspólnej. Bez znaczenia jest to od jak dawna zajmujemy dane pomieszczenie. Decydująca jest zawsze treść aktu notarialnego.

Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu na poznawanie tajników prawnych związanych z nieruchomościami to warto skorzystać z usług firmy oferującej zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Na czym polega taka obsługa pisaliśmy TUTAJ. Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą.

Kiedy możemy mówić o pomieszczeniu przynależnym do lokalu mieszkalnego?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search