Kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna włączać i wyłączać ogrzewanie?

Blog nieruchomości MAWEN

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji mających wpływ na życie poszczególnych właścicieli lokali (o tym co wchodzi w zakres obowiązków zarządcy nieruchomości można przeczytać tutaj). Czasami nie sposób zadowolić wszystkich. Jest tak choćby z kwestią uruchamiania ogrzewania. Zawsze będzie grupa, która marznie szybciej i chciałaby jak najszybciej mieć ciepłe kaloryfery oraz taka, której ciepło i chciałaby dla oszczędności uruchamiać je jak najpóźniej. Czy są jakieś przepisy, które określają, kiedy należy włączać i wyłączać ogrzewanie?

Przepisy dotyczące ogrzewania

Kiedyś było zdecydowanie łatwiej to ustalić. Istniały przepisy precyzujące, iż jeśli przez kilka dni na zewnątrz utrzymywała się o godzinie 19.00 temperatura poniżej 12°C należało uruchomić ogrzewanie. Obowiązywał również przepis, iż sezon grzewczy trwa od 15 października do 25 kwietnia.

Obecnie jednak jest inaczej. Ściśle rzecz biorąc nie ma żadnych przepisów, które precyzyjnie ustalałaby datę uruchomienia i wyłączenia ogrzewania. Tak naprawdę decyduje o tym zarząd lub zarządca według własnego uznania lub na prośbę właścicieli lokali. Ma to swoje plusy – przy obecnych zmianach klimatycznych ciężko z góry przewidzieć dokładne daty, kiedy trzeba grzać. Ma też minusy – niektórzy mogą marznąć i nie będą wiedzieć, kiedy ten stan się skończy.

Istnieją przepisy, które mogą być pewną wskazówką dla wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne, kiedy należałoby to zrobić. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych stanowi, iż sezon grzewczy to „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Zgodnie zaś z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kuchniach indywidualnych, pokojach biurowych minimalna temperatura powinna wynosić 20°C, zaś w łazienkach 24°C. Oczywiście nie są to przepisy, które ustalałyby w sposób obligatoryjny, kiedy dokładnie ogrzewanie należy włączać i wyłączać, jednak administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne mogą wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w kwestii długości trwania sezonu grzewczego.

Co ważne, w każdej wspólnocie mieszkaniowej sezony te mogą, a nawet powinny być inne, gdyż ma na to wpływ wiele czynników. Będzie to na przykład:

  • Aktualna sytuacja pogodowa;
  • Stopień docieplenia budynków;
  • Wiek budynku;
  • Oczekiwania większości mieszkańców.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kwestię długości sezonu grzewczego w danej wspólnocie ustalono w uchwale wspólnoty mieszkaniowej (o tym, jak przebiega przyjęcie uchwał na zebraniach pisaliśmy tutaj) bądź w umowie z dostawcą ciepła.

Doświadczona firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa i okolice z pewnością, bazując na swojej wiedzy nabytej podczas zarządzania różnymi budynkami, będzie umiała podjąć odpowiednie decyzje związane z ogrzewaniem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna włączać i wyłączać ogrzewanie?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search