Księga wieczysta – na co zwrócić uwagę?

Blog nieruchomości MAWEN

Zanim zdecydujemy się na zakup domu, mieszkania lub działki, warto swoją decyzję dobrze przemyśleć i przede wszystkim sprawdzić stan prawny wybranej nieruchomości, aby uniknąć potem ewentualnych problemów. Do tego właśnie służy księga wieczysta. Każda nieruchomość posiada taką księgę, ponieważ do jej prowadzenia zobowiązuje prawo – dokładnie tę kwestię omawia ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Księga wieczysta jako publiczny rejestr stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji prawnej nieruchomości.

Jakie informacje warto sprawdzić w księdze wieczystej?

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy. Pierwszy przedstawia parametry nieruchomości: jej położenie, powierzchnię i przeznaczenie – należy przyjrzeć się dokładnie każdemu z nich. Drugi dział dotyczy własności, dlatego znajdziemy w nim dane identyfikacyjne właściciela. Warto tu sprawdzić przede wszystkim jego numer PESEL, aby upewnić się, że mamy do czynienia z faktycznym posiadaczem danej nieruchomości. Trzeci dział zawiera informacje o prawach, ograniczeniach i roszczeniach. Przeglądając go zwróćmy szczególną uwagę na ewentualne wzmianki o tzw. dożywotnikach, czyli lokatorach posiadających niezbywalne w żaden sposób prawo do dożywotniego użytkowania określonych powierzchni w budynku. Ostatni, czwarty dział poświęcony jest hipotece. Jeśli interesująca nas nieruchomość jest nią obciążona, tutaj się tego dowiemy, a przy okazji poznamy również wysokość zaciągniętego kredytu, termin jego spłaty oraz dane wierzyciela. Wertując wszystkie te cztery działy księgi wieczystej możemy łatwo i szybko zweryfikować informacje podane przez sprzedawcę danego gruntu, budynku lub lokalu. Dzięki temu ustrzeżemy się przed poważnymi kłopotami, jakie mogłoby za sobą pociągnąć podpisanie umowy kupna-sprzedaży z oszustem.

Jak ustalić numer interesującej nas księgi wieczystej?

Księgi wieczyste są jawne, więc teoretycznie każdy ma do nich wgląd, trzeba jednak znać numer konkretnego rejestru, by móc go przejrzeć. Jak ustalić taki numer? Można to zrobić na kilka sposobów, z których najprostszy to oczywiście zapytanie o niego właściciela. Jeśli z jakichś przyczyn nie wchodzi to w grę lub właściciel odmawia udzielenia takiej informacji, możemy zajrzeć do wypisu ewidencji gruntów i budynków, w którym na pewno jest ona zawarta, albo złożyć wniosek o jej udostępnienie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Istnieje też możliwość skorzystania z internetowego systemu gromadzącego i udostępniającego dane dotyczące ksiąg wieczystych – wgląd do nich jest jednak płatny.

Księga wieczysta – na co zwrócić uwagę?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search