Kto płaci za szkody powstałe w lokalu podczas remontu części wspólnych nieruchomości?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne co jakiś czas muszą wykonać remont części wspólnych nieruchomości (w celu przypomnienia sobie tego, czym one są, warto zapoznać się z tym artykułem). Do niektórych z nich dostęp można uzyskać jedynie z lokali mieszkalnych. Czasami nieuniknione jest spowodowanie szkód w mieszkaniach. Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa mogą się zastanawiać, czy wspólnota jest odpowiedzialna za pokrycie kosztów odtworzenia stanu lokalu sprzed takich prac remontowych. Co na ten temat mówi prawo?

Kto ponosi koszty odtworzenia lokali?

Nieraz już cytowaliśmy na naszym blogu (choćby w tym miejscu) art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali, w myśl którego: „na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje”.  Oznacza to, iż żaden właściciel nie może odmówić dostępu do swojego mieszkania w obawie o to, że poniesie straty materialne.

Wyobraźmy jednak sobie sytuację, gdy wspólnota mieszkaniowa Warszawa wymienia np. piony kanalizacyjne. Bez wątpienia w wielu lokalach będzie to wymagało naruszenia ich stanu, przez skucie posadzki lub ściany, wywiercenie otworów, uszkodzenie płytek, itd. Kto powinien pokryć później koszt przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego? Sięgnąć tu należy do kodeksu cywilnego, a konkretnie do art. 142 §1: „Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody”. Właściciel lokalu ma więc prawo domagać się od wspólnoty mieszkaniowej pokrycia kosztów, które poniesie, by przywrócić stan swojego mieszkania do tego sprzed remontu.

Czy zarządcy nieruchomości Warszawa nie mogliby powołać się na art. 424 KC o stanie wyższej konieczności: „Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz (…) w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy (…), ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone”, by uniknąć ponoszenia kosztów poszczególnych właścicieli lokali? Zgodnie z ustawodawstwem nie będzie to wytłumaczenie w razie planowanych remontów czy modernizacji. Przepis ten miałby zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, takich jak: zawalenia, zalania, itp.

Jeśli potrzebna jest Państwu pomoc w zakresie: obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie centrami handlowymi, itp. zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Kto płaci za szkody powstałe w lokalu podczas remontu części wspólnych nieruchomości?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search