Numeracja budynków i lokali

Blog nieruchomości MAWEN

Czy zastanawialiście się kiedyś nad swoim adresem, a konkretnie numerem lokalu? Skąd on się bierze? Kto nadaje numer domu?

Kto nadaje numer domu?

Jeśli chodzi o numerację budynków to precyzyjnie określają tę kwestię przepisy. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne to na gminę nakłada ten obowiązek. To ona ma za zadanie nadawać numery budynkom, prowadzić ewidencję miejscowości, ulic i numerów budynków. Ten spis obejmuje dane adresowe (numery budynków):

  • Budynków mieszkalnych;
  • Budynków biurowych;
  • Budynków przeznaczonych na cele kulturalne i sportowe;
  • Budynków edukacyjnych;
  • Budynków medycznych.

I to zarówno już istniejących, będących w trakcie budowy lub zaplanowanych do budowania. Co ciekawe to gmina jest także odpowiedzialna za umieszczenie i dbanie o stan tabliczek z nazwami ulic.

Jak numeracja budynków jest tworzona? Otóż numery porządkowe są ustalane z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O przyjętej numeracji gmina ma obowiązek powiadomić właściciela budynku.

Jak jednak wynika z przepisów, gmina nie jest odpowiedzialna za numer domu i lokalu. Gmina nadaje jedynie numery budynkom, nie może nadawać ani zmieniać numerów lokali. W tym przypadku w prowadzonych przez siebie rejestrach musi dostosować się do numeracji lokali przyjętej w danym budynku.

Co więc z numerami lokali?

Kto więc nadaje numery poszczególnym lokalom? Proces ten odbywa się, gdy w danym budynku wytycza się konkretne lokale – mieszkalne bądź usługowe. Jeśli budynek jest nowo wybudowany to po zakończeniu jego budowy wykonuje się tzw. inwentaryzację powykonawczą. Nieco inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o numerację w budynkach wybudowanych dawniej (jeśli nie mają one nadanych numerów) – wtedy numeracja nadawana jest według inwentaryzacji przeprowadzonej przez pierwotnego właściciela budynku. Na tej podstawie starosta powiatowy wydaje stosowne zaświadczenie o samodzielności lokalu. Jest w nim ujęty konkretny numer domu i lokalu. Starosta przyjmuje tu numer domu nadany przez gminę, a lokalu wynikający z inwentaryzacji podany przez właściciela. W praktyce oznacza to, że za konkretny numer lokalu odpowiada zazwyczaj deweloper, właściciel nieruchomości bądź zarządca lub administrator nieruchomości (jakie są między nimi różnice przeczytasz w tym artykule).

Ciekawostką jest fakt, że przepisy prawa w Polsce nie przewidują procedury zmieniania numerów lokali. Jeśli nawet zmienimy przeznaczenie lokalu z mieszkalnego na usługowy, bądź odwrotnie, nie ma konieczności zmieniania jego numeru (o tym, czy możemy prowadzić działalność usługową w swoim mieszkaniu pisaliśmy tutaj).

Podsumowując numer domu i lokalu nadają różne podmioty. Jeśli chodzi o numerację budynków to jest za nią odpowiedzialna gmina. Natomiast numer lokalu nakłada zazwyczaj właściciel konkretnego budynku.

A jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z naszą ofertą zarządzania nieruchomości obejmującą miedzy innymi zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi i handlowymi to serdecznie zapraszamy (sprawdź ofertę).

Numeracja budynków i lokali

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search