Obsługa prawna, finansowa i księgowa

Blog nieruchomości MAWEN

Obsługa finansowa, księgowa i prawna to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Przykładamy największą wagę do uczciwej i przejrzystej dbałości o pieniądze naszych klientów. Każdy mieszkaniec musi mieć możliwość sprawdzenia w sposób jasny i klarowny na co przeznaczane są jego pieniądze.

Obsługa finansowo-księgowa to m. in.:

 • Prowadzenie dokumentacji księgowej
 • Ewidencja kosztów zarządzania nieruchomością
 • Rozliczenia poszczególnych lokali w zakresie opłat za użytkowanie i media
 • Dbałość o terminowe opłacanie podatków czy innych zobowiązań takich jak np. kredyty
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej
 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Kartoteki on-line
 • Pomoc w uzyskaniu środków finansowych dotacji, kredytów

Nasi radcy prawni i obsługujący nas adwokaci doradzają a w razie potrzeby występują na drogę prawną w celu ochrony praw i roszczeń w stosunku do osób, firm lub instytucji, które nie wywiązują się z zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości czy wspólnot mieszkaniowych w zakresie najmu lokali, prac remontowych lub usług w ramach podpisanych umów.

Obsługa prawna to m. in.:

 • Windykacja należności wobec osób lub firm zalegających z zobowiązaniami wobec właścicieli nieruchomości
 • Dbałość o zgodne z prawem i korzystne dla naszych klientów umowy
 • Analiza pod kątem zgodności z prawem RP i przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • Reprezentowanie przed sądami i organami administracji państwowej

Obsługa prawna, finansowa i księgowa

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search