Obsługa prawna nieruchomości

MAWEN - administracja i obsługa nieruchomoci

Obsługa prawna nieruchomości – windykacja najemców

Obsługa prawna nieruchomości – windykacja najemców

Czym jest windykacja? To dochodzenie do ściągnięcia albo odebrania należnych nam pieniędzy lub innych wartości materialnych przy pomocy różnych środków zgodnych z prawem.

Zdarza się, że najemca np. lokalu usługowego uporczywie zalega ze zobowiązaniami, a nawet staje się niewypłacalny wobec właściciela nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej. Wtedy należy go windykować. W ramach obsługi prawnej nieruchomości jako administrator wyręczamy w tym właściciela nieruchomości. Wysyłamy wezwania do zapłaty, prowadzimy proces przedsądowy aż do skierowania sprawy na drogę sądową.

Zaczynamy jednak od rozmów telefonicznych z niewypłacalnym najemcą. Najpierw starannie się przygotowujemy do takich rozmów, aby po nich dłużnik miał świadomość czekających go konsekwencji nieuregulowania płatności (np. wpisanie do rejestru dłużników). Najemca powinien również wiedzieć, ile czasu ma na spłatę zobowiązania.

Gdyby rozmowy telefoniczne nie przyniosły oczekiwanego skutku, przechodzimy do windykacji bezpośredniej, tj. do spotkania osobistego z dłużnikiem. Jeśli i to nie pomoże, wysyłamy wezwania do zapłaty za potwierdzeniem odbioru, a to jest już podstawą do wszczęcia postępowania na drodze sądowej.

Konsekwencją windykacji i ewentualnego procesu sądowego może być eksmisja najemcy albo zajęcie nieruchomości przez komornika i odebranie jej pierwotnemu właścicielowi oraz późniejsza licytacja nieruchomości.

Mało osób zdaje sobie sprawę, że ryzyko utraty dotyczy również mieszkania własnościowego. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wraz z firmą administrującą wspólnotą mieszkaniową mogą wystąpić na drogę sądową i w konsekwencji doprowadzić do eksmisji właściciela i licytacji jego mieszkania przez komornika.

Komu zlecić obsługę nieruchomości?​

Czerpanie pożytków
z nieruchomości

Mówiąc o pożytkach z nieruchomości, mamy na myśli wpływy z wynajmu części nieruchomości albo gruntu pod parkingi, reklamy czy na przykład paczkomaty.

Również w takich przypadkach najemcy czasami nie regulują płatności. Naszym zadaniem jest prowadzenie rozmów z dłużnikami oraz ich windykacja.

Nierzetelni wykonawcy

Odpowiednia wiedza prawna jest niezbędna również przy współpracy z firmami zewnętrznymi.

Zachodzą nieraz sytuacje, że przy remontach, standardowej obsłudze nieruchomości, usługach Facility Management (FM) czy sprzątaniu wypływają różne nieprawidłowości.

Wtedy w ramach obsługi prawnej zajmujemy się takimi sprawami, aby właściciel nieruchomości był w pełni zadowolony ze świadczonych przez firmy zewnętrzne usług.

Nieruchomości w dużych miastach

W nieruchomościach znajdujących się w centrach dużych miast, takich jak np. Warszawa, jest sporo kwestii spornych, które wymagają obsługi prawnej.

Dotyczą one m.in. wspólnych dróg dojazdowych, wspólnych miejsc na odpady, niejasnych kwestii własnościowych działek czy prawowitych właścicieli nieruchomości. Również i w takich sytuacjach wspieramy prawnie właściciela nieruchomości, który może w pełni skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

Obsługa prawna nieruchomości – umowy

MAWEN - zarządzanie nieruchomościami

Aby podpisywać umowy, które będą zabezpieczały interes właścicieli, konieczna jest duża wiedza prawna. My taką posiadamy, dlatego wspieramy właścicieli nieruchomości również w zawieraniu umów.

Start typing and press Enter to search