Ochrona osób i mienia w nieruchomościach komercyjnych

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi musi obejmować zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nich przebywającym, a także mieniu, które się w nim znajduje. Bez wątpienia obejmuje to zadbanie o odpowiednią ochronę. (Artykuł o tym, czy zatrudniać ochronę budynku można przeczytać, korzystając z tego linku). Ponieważ jednak czasy się zmieniają, a technologia rozwija, coraz częściej ochrona nieruchomości to nie tylko ochrona fizyczna, czyli tzw. ochroniarze, ale również systemy technologiczne. Co jeszcze ciekawsze, obecnie technologia nie tylko wspiera działania personelu, ale czasem nawet zastępuje człowieka. Jak zarządca nieruchomości komercyjnych może zadbać o dobrą ochronę osób i mienia?

Ochrona osób i mienia z punktu widzenia prawa

Mamy w Polsce specjalną ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Możemy w niej znaleźć m.in. dwie interesujące nas definicje:

  • „Ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej”;
  • „Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony”.

Nie sposób nie wspomnieć, iż zgodnie z tą ustawą do świadczenia usług ochrony wymagane jest uzyskanie specjalnej koncesji na prowadzenie takiej działalności.

Obowiązki ochrony

Należy wspomnieć, że zarządca nieruchomości komercyjnych powinien dążyć do takiej ochrony, która będzie miała charakter prewencyjny, czyli zapobiegawczy, a także zabezpieczający. Poza działaniami wynikającymi ze wspomnianych już definicji ochrona powinna też pełnić następujące funkcje:

  • Przeciwdziałanie aktom terroru oraz zakłóceniom porządku publicznego,
  • Kontrola ruchu osobowo-terenowego,
  • Prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji.

Aby móc egzekwować od wynajętych pracowników odpowiednie wywiązywanie się ze swoich obowiązków niezbędny jest – oprócz zawarcia umowy – odpowiednio przygotowany regulamin bądź instrukcja ochrony. Dzięki temu zakres obowiązków i usług będzie jasno określony.

Techniczne środki ochrony

Coraz częściej personel wspiera się technicznymi środkami ochrony, a nawet jest nimi zastępowany. Chodzi tu o różne systemy elektroniczne, które mogą pełnić rolę: alarmową, antykradzieżową, monitoringu czy kontroli dostępu.

Często stosowanym rozwiązaniem przez firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa i nie tylko jest tzw. CCTV, czyli telewizja w obwodzie zamkniętym. Pozwala ona z jednej strony na żywo śledzić to, co się dzieje w poszczególnych miejscach nieruchomości, ale także przetrzymuje zapisany obraz w pamięci przez określony czas, co stanowi dowód w sprawie.

Przydatne są również systemy alarmowe. Urządzenia takie jak czujniki ruchu w momencie wykrycia anomalii informują użytkownika o zaistnieniu takiej sytuacji. Może on wtedy podjąć niezbędne działania. (Ciekawy artykuł o implementacji systemów monitoringu i zabezpieczeń możesz przeczytać w tym miejscu).

Zarządca nieruchomości komercyjnych musi oczywiście pamiętać również o przepisach dotyczących stosowania monitoringu np. tych związanych z RODO (pisaliśmy o tym już na naszym blogu). Decydując się na zatrudnienie doświadczonego zarządcy nieruchomości Warszawa i okolic możemy być spokojni, że wszystko będzie dopilnowane. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ochrona osób i mienia w nieruchomościach komercyjnych

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search