Odśnieżanie chodników – paląca kwestia w okresie zimowym

Blog nieruchomości MAWEN

To prawda, że ostatnie zimy okazały się dla większości regionów Polski łaskawe, jeśli chodzi o ilość spadającego śniegu. Jednak zdarzają się dni śnieżne i wtedy pojawiają się pytania: kto ma odśnieżać chodnik? Które chodniki należy odśnieżyć? Jakie kary grożą za niewywiązanie się z tego obowiązku? Postaramy się odpowiedzieć w tym artykule na te pytania.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

W myśl przepisów prawa obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielu nieruchomości, a „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową” (Art.2.3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Które chodniki należy odśnieżyć?

Może najpierw odpowiedzmy na pytanie czym w ogóle jest chodnik. Otóż zgodnie z prawem będzie to wydzielona część drogi publicznej przeznaczona dla ruchu pieszego. Oczywiście w kwestii odśnieżania nas interesować będzie ten chodnik, który przylega do granic naszej nieruchomości. Są wyjątki, które wyłączają zarządcę nieruchomości komercyjnej lub innej z obowiązku odśnieżania chodnika:

  • jeśli na chodniku dozwolone jest płatne parkowanie samochodów;
  • jeśli chodnik jest oddzielony od granicy naszej działki pasem zieleni;
  • część chodnika stanowiąca przystanek tramwajowy, autobusowy, itp.

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje więc dbanie o to, by wymienione chodniki były bezpieczne. W razie wystąpienia opadów śniegu należy więc tak go odgarnąć, by ludzie mogli bez problemu po nich przejść. Można go zgarnąć na krawędź chodnika, jeżeli nie będzie przeszkadzał użytkownikom. Nie można za to odgarniać go na jezdnię! W przypadku oblodzenia warto posypać chodniki solą lub piaskiem. Oczywiście należy też dbać o bezpieczeństwo części wspólnych nieruchomości takich jak schody na klatkę schodową, ścieżki prowadzące do śmietników, itd.

Jakie kary grożą za nieodśnieżenie chodnika?

Jeśli zarządca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku może zostać mu udzielona nagana, może na niego zostać nałożony mandat do 500 zł lub nawet sprawa może zakończyć się w sądzie, zwłaszcza jeśli działoby się to regularnie. Dodatkowo, gdyby w wyniku takiego zaniedbania ktoś uległ wypadkowi może wystąpić o odszkodowanie za zwrot kosztów leczenia oraz o zadośćuczynienie. Mogą to być naprawdę spore koszty. Przydatne może okazać się wtedy korzystne ubezpieczenie, o którym więcej przeczytasz tutaj. Oczywiście należy wtedy ustalić czy administrator nieruchomości faktycznie zaniedbał swoje obowiązki – czy np. opady śniegu ustały wcześniej i czy było możliwe chodnik odśnieżyć.

Aby uniknąć problemów i nieprzyjemności warto rozważyć zatrudnienie firmy oferującej zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Wtedy to ona bierze na siebie odpowiedzialność za takie kwestie jak odśnieżanie chodników. Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą.

Odśnieżanie chodników – paląca kwestia w okresie zimowym

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search