Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej – co warto o nim wiedzieć?

Blog nieruchomości MAWEN

Podstawowym sposobem planowania we wspólnotach mieszkaniowych jest przyjęcie planu gospodarczego, wynikającego z ustawy. Na jego podstawie podejmowane są wszelkiego rodzaju działania na rzecz wspólnoty. Dobrze przygotowany plan gospodarczy jest konieczny, by wspólnota mieszkaniowa mogła efektywnie funkcjonować.

Czym jest plan gospodarczy wspólnoty?

Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej to budżet operacyjny nieruchomości wspólnej. Jest to również zapowiedź przychodów oraz kosztów na nowy rok obrachunkowy. Prawidłowo sporządzony plan powinien obejmować wszystkie informacje o przewidywanych inwestycjach sfinansowanych przez mieszkańców wspólnoty w danym roku. Poza tym zawarte zostaną w nim również środki finansowe poświęcone na utrzymanie nieruchomości wspólnej, a także na uregulowanie kosztów utrzymania poszczególnych lokali. Oprócz tego w treści planu gospodarczego powinna zostać ujęta rozpiska przychodów, uwzględniająca wysokość opłat pobieranych od właścicieli. Należy uwzględnić również przychody z innych źródeł, takie jak np. wpływy z wynajmowania nieruchomości wspólnej. Sprawdź, co warto wiedzieć o częściach wspólnych nieruchomości.

Czas sporządzenia planu gospodarczego – kiedy?

Wszelkie ustalenia co do przyjęcia planu gospodarczego przebiegają na początku roku, podczas rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej. To spotkanie odbywa się zazwyczaj do końca pierwszego kwartału. Więcej na temat rocznego zebrania WM dowiesz się z naszego artykułu: ZOBACZ. Aby przyjąć plan gospodarczy, niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, ponieważ czynność ta przekracza zwykły zarząd nieruchomością.

Uchwalenie planu gospodarczego daje wszechstronne możliwości realizacji wspólnego dobra, które winno być celem każdej wspólnoty. Poprzez wykonanie założeń zawartych w planie możliwe staje się ciągłe udoskonalanie nieruchomości wspólnej, co przyczynia się do korzyści każdego mieszkańca.

Koszty we wspólnocie mieszkaniowej

Głównymi kosztami we wspólnocie mieszkaniowej są koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz wydatki dotyczące utrzymania poszczególnych lokali. Oba te rodzaje kosztów muszą być rozliczanie oddzielnie. Istotne, by rozliczenie finansowe sporządzane po zakończeniu roku obrotowego było spójne z planem gospodarczym. Wszystkie dokumenty powinny być czytelne i dostępne dla członków wspólnoty.

Przychody we wspólnocie mieszkaniowej

Co zaliczamy do przychodów wspólnoty? To środki takie jak:

  • zaliczki wpłacane przez mieszkańców na utrzymanie części wspólnej nieruchomości – są to głównie koszty zarządzania oraz eksploatacji budynku;
  • zaliczki wpłacane na świadczenia komunalne, takie jak zużycie wody, ścieki, energię cieplną czy wywóz nieczystości;
  • wpłaty na poczet funduszu remontowego (zobacz, czym jest fundusz remontowy).

Roczny plan gospodarczy – podsumowanie

Pierwszym krokiem do określenia budżetu operacyjnego nieruchomości wspólnej, a także wyznaczenia działań, w które będą zainwestowane środki pozyskane od właścicieli lokali jest przyjęcie przemyślanego rocznego planu gospodarczego we wspólnocie mieszkaniowej. Pozwala on bowiem na efektywne zaplanowanie przeprowadzenia wszelkich prac dotyczących nieruchomości wspólnej w danym roku obrachunkowym. Ponieważ taki plan stanowić będzie dokument przedstawiający koszty utrzymania nieruchomości, musi on zostać sporządzony dokładnie i skrupulatnie.

Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej – co warto o nim wiedzieć?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search