Plan zarządzania nieruchomością – czym jest i co powinien zawierać?

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo złożonym procesem, wymagającym sporej wiedzy i podejmowania wielu działań. Jak można było się dowiedzieć z naszego poprzedniego artykułu, aby być zarządcą nieruchomości od 1 stycznia 2014 roku nie trzeba mieć licencji. Wcześniej, aby zdobyć taką licencję każdy starający się o nią musiał podczas nauki wykonać przykładowy plan zarządzania nieruchomością. Wraz z odejściem tego obowiązku wykonywanie takich planów jest coraz rzadsze. Dlaczego? Ponieważ sporządzenie planu zarządzania nieruchomościami wymaga rozległej, specjalistycznej wiedzy, sporej ilości czasu oraz pracy. Jeśli więc właściciel nieruchomości go nie wymaga to zarządca sam raczej nie będzie go wykonywał. Natomiast jeśli będzie go tworzyć osoba bez przygotowania często nie będzie on zawierał kompletnych informacji, a także może zakładać duże koszty dla właścicieli przy niewielkich zyskach.

Czym jest plan zarządzania nieruchomością?

Dobry zarządca nieruchomości potrafi nie tylko dbać o jej bieżące utrzymanie, ale też stara się podejmować działania, które będą przekładać się na długofalowe korzyści dla właściciela danych budynków. Na czym polega zarządzanie nieruchomości napisaliśmy w tym artykule. W realizacji swoich założeń pomoże mu właśnie dobrze przygotowany plan zarządzania nieruchomościami.

Każdy taki plan powinien być przygotowany dla konkretnej nieruchomości, dzięki czemu będzie zaspokajał on konkretne potrzeby i oczekiwania klienta, a także będzie dostosowany do jego możliwości finansowych. Jest to szczegółowy wykaz dokumentów oraz danych technicznych dotyczących budynków, a także ich otoczenia. Przedstawia on wyznaczone założenia, do których dąży zarządca, określa skąd weźmie na to finanse, a także w jakim terminie chce je osiągnąć. Podstawą do wykonania planu założeń jest prognozowany budżet danej nieruchomości. Warto, by przedstawiał on minimum dwa warianty rozwoju z wyliczeniem ich opłacalności, szczegółowym opisem wraz z oceną i wskazaniem najkorzystniejszej opcji.

Przykładowy plan zarządzania nieruchomościami – co zawiera?

Można przyjąć, że każdy plan zarządzania nieruchomością będzie miał podobny układ:

  • Podstawowe informacje o nieruchomości – stan prawny i techniczny nieruchomości, jej lokalizacja, sposób zagospodarowania nieruchomości, zawartość dokumentacji technicznej, ewentualne potrzeby remontowe.
  • Analiza rynku nieruchomości – rozpoznanie rynku i potrzeb klienta oraz porównanie z konkurencją.
  • Bieżąca analiza finansowa – zestawienie za określony okres kosztów oraz przychodów nieruchomości, możliwości zwiększenia przychodów a zmniejszenia kosztów, oszacowanie wartości nieruchomości.
  • Analiza SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
  • Określenie wariantów postępowania z nieruchomością – szczegółowy opis możliwych działań wraz z wyliczeniami kosztów, ocena ich opłacalności, a także wskazanie wariantu optymalnego.
  • Plan realizacji ewentualnego kierunku działania – terminy wykonania prac, ewentualne zagrożenia oraz jak im przeciwdziałać, skąd pozyskamy na nie środki.

Jak więc widać przygotowanie takiego planu jest naprawdę procesem wymagającym dużej ilości czasu, pracy i wiedzy. Jednak pomaga on zarządcy dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, a właścicielom nieruchomości daje dużą wiedzę na temat sytuacji ich budynków i kierunku, do którego zmierzają. Choć więc nie jest wymagany prawem to warto, by nasz zarządca nieruchomości go przygotowywał. Możemy się pochwalić, że co roku przygotowujemy taki plan zarządzania nieruchomościami dla naszych klientów. Gdybyście chcieli zapoznać się z naszą ofertą zapraszamy TUTAJ.

Plan zarządzania nieruchomością – czym jest i co powinien zawierać?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search