Porządek zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Z pewnością jako właścicielowi mieszkania wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej zależy Ci na tym, by była ona odpowiednio zarządzana. W tym celu oferujemy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (Warszawa) – tu można skorzystać z naszej oferty. Ale też należy być obecnym na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, aby mieć wiedzę, co się w niej dzieje. Sporo na temat takich zebrań dowiesz się z tego artykułu.

Ustawa o własności lokali nie ustala konkretnego przebiegu takiego zebrania. Jego poszczególne elementy mogą się więc różnić w poszczególnych wspólnotach i będą zależeć od decyzji jej członków. Tak więc program takiego zebrania może być indywidualny oraz wychodzić poza podany za chwilę przebieg i będzie to zgodne z orzeczeniami prawnymi.

Przydatne wybory

Można jednak uznać, że pewne kroki będą praktycznie niezbędne na każdym zebraniu.

 • Ustalenie przewodniczącego zebrania

  Wybiera się go w głosowaniu większością głosów. Najczęściej będzie to członek Zarządu lub Zarządca. Będzie on dbał o właściwe i uporządkowane przeprowadzenie zebrania.
 • Ustalenie protokolanta

  Zostaje on wybrany analogicznie jak przewodniczący. Jego zadaniem jest przygotowanie protokołu z zebrania, musi więc uważnie śledzić i notować jego przebieg.  Taki protokół jest bardzo przydatny dla osób, które nie przybyły na zebranie, gdyż dowiedzą się one z niego dokładnie, o czym była na nim mowa. Przydaje się także jako dowód w ewentualnych późniejszych sporach.

  Protokół powinien zawierać treść i oznaczenie zapadłych uchwał oraz wyniki głosowania nad każdą uchwałą. Należy przygotować również listę obecności. Taki protokół powinien zostać podpisany przez protokolanta oraz przewodniczącego zebrania.
 • Ustalenie komisji skrutacyjnej (minimum 2 osoby)

  W jej skład wchodzą obecni na zebraniu, również zostają oni wybrani większością głosów w głosowaniu. Jej zadanie jest proste, ale niezbędne – liczy ona głosy oddane za lub przeciw każdej uchwale. Powinna ona przygotować protokół podpisany przez wszystkich członków komisji.

Przebieg zebrania

Dobrze, wszyscy już wybrani, a jak przebiega samo zebranie? Zazwyczaj będzie to dość podobny układ, za który odpowiada przewodniczący.

 • Rozpoczęcie. Jest to czas na podanie głównego powodu zwołania zebrania i odczytanie planu narady. Omawia się treść uchwał, które zostały przygotowane i wcześniej podane do ogólnej wiadomości wraz z powiadomieniem o zebraniu. Należy też zapewnić czas na zadanie pytań przez poszczególnych członków wspólnoty i oczywiście udzielenie odpowiedzi.
 • Głosowanie nad uchwałami. Przewodniczący czyta treść uchwał według planu narady i każdy członek wspólnoty oddaje głos za lub przeciw.
 • Wolne wnioski. Przewodniczący daje czas i możliwość, by każdy mógł wystąpić z jakimś własnym wnioskiem. Co jeśli taki pomysł wymaga głosowanie nowej uchwały? Jeśli frekwencja na zebraniu wynosi 100% wnioskodawca może od razu podać jej treść, a przewodniczący poddaje ją pod głosowanie. Natomiast jeśli obecność jest mniejsza, należy taką uchwałę przygotować na następne zebranie.
 • Zamknięcie.

Jak więc widać administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi wymaga organizacji treściwych zebrań. Natomiast uczestnictwo w nich powinno być ważne dla każdego właściciela lokalu. Ciekawe informacje o tym jak można organizować takie zebrania w trybie online znajdziesz w tym artykule.

Porządek zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search