Prawa i obowiązki lokatora we wspólnocie mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Jak mówi Ustawa o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których nabyte lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa to również sposób zarządzania nieruchomością przez właścicieli lokali. Czy ze wspólnoty można się wypisać? Odpowiedź brzmi: nie. Dlaczego? Ponieważ członkiem wspólnoty stajemy się w chwili zakupu mieszkania. Nasza przynależność do wspólnoty kończy się, kiedy lokal sprzedajemy. Jakie więc prawa i obowiązki posiadamy jako członkowie wspólnoty?

Obowiązki lokatora

Głównym obowiązkiem członka wspólnoty mieszkaniowej jest oczywiście ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem swojego mieszkania. To opłaty za wodę, prąd, gaz, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków czy wywóz nieczystości.

Mieszkaniec musi również partycypować w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości (zobacz, co warto wiedzieć o częściach wspólnych). Ich wysokość jest proporcjonalna do udziału w nieruchomości wspólnej, czyli mówiąc prościej – od wielkości zakupionego lokalu. Co wchodzi w skład takich kosztów? To m.in.:

 • wynagrodzenie zarządcy
 • wydatki na konserwację i remonty budynku
 • sprzątanie nieruchomości
 • ubezpieczenie
 • koszty energii elektrycznej dla części wspólnych.

Kolejnym obowiązkiem mieszkańca jest respektowanie regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, który jest ustalany poprzez podjęcie odpowiednich uchwał. Taki regulamin można znaleźć np. na tablicy ogłoszeń, a dotyczyć może różnych spraw, m.in. utrzymania porządku w częściach wspólnych.

Lokator ma również obowiązek użytkować części wspólne tak, by nie utrudniać tego innym mieszkańcom, czyli zgodnie z ich przeznaczeniem.

Innym obowiązkiem właściciela lokalu jest udostępnianie go, gdy zachodzi potrzeba konserwacji lub usunięcia jakiejś awarii (może to być np. pęknięcie rury).

Prawa lokatora

Zasadniczym prawem członka wspólnoty mieszkaniowej jest korzystanie z zakupionego mieszkania oraz części wspólnych, takich jak np.:

 • klatki schodowe
 • chodniki
 • rowerownie
 • windy
 • piwnice.

Do kolejnego prawa lokatora należy wybór zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe, w których wyodrębnione zostały więcej niż 3 lokale, mają obowiązek ustanowić zarząd. Dzięki temu łatwiej jest podejmować różne decyzje związane ze wspólnotą. Zarząd może być właścicielski, czyli złożony z mieszkańców lub powierzony. Zarząd powierzony polega na tym, że jak sama nazwa wskazuje, zarządzanie powierza się osobom trzecim – wyspecjalizowanej do tego firmie. Dowiedz się więcej na temat obu tych zarządów z naszego artykułu. Nawet jeśli zarząd jest powierzony, właściciele mieszkań mają prawo do uczestniczenia w zebraniach i wglądu w dokumentację.

Następnym prawem lokatora jest podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących wspólnoty. Należy do nich m.in.:

 • zgoda na modernizację części wspólnych
 • określenie i zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia zarządcy czy kosztów utrzymania części wspólnych.

Innym prawem członka wspólnoty mieszkaniowej jest zwoływanie zebrań, a także proponowanie zmian czy komunikowanie uwag dotyczących funkcjonowania nieruchomości.

 

Podsumowując, można więc powiedzieć, że członek wspólnoty mieszkaniowej ma wiele obowiązków, ale także i praw. Trzymanie się ich będzie skutkować dobrą współpracą z zarządem, jak również z sąsiadami oraz utrzymaniem nieruchomości we właściwym stanie.

Prawa i obowiązki lokatora we wspólnocie mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search