Remont mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Remont mieszkania nie należy do najłatwiejszych czynności. Oprócz tego, że wymaga sporych nakładów finansowych oraz wiąże się z pewnymi przeszkodami w codziennym funkcjonowaniu, potrzebna jest również odpowiednia wiedza. Dotyczy ona tego, jakie prace możemy wykonywać w mieszkaniu bez niczyjej zgody, a jakie prace należy zgłosić. Ważne jest także, kogo o nich zawiadomić.

Zanim rozpoczniemy remont, powinniśmy zaznajomić się z regulaminem wspólnoty lub spółdzielni (sprawdź, czym różni się wspólnota od spółdzielni). My w tym artykule zajmiemy się zasadami remontu we wspólnocie mieszkaniowej. Posiadając mieszkanie we wspólnocie, bez żadnej zgody możemy ingerować w te elementy, które nie są częścią wspólną nieruchomości. Zobacz, co zaliczamy do części wspólnych nieruchomości.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac, należy również ustalić, do jakiego rodzaju będą się one zaliczać. Wyróżnić można trzy kategorie:

  • bieżąca konserwacja
  • remont
  • przebudowa.

Bieżąca konserwacja

Prac zaliczających się do bieżącej konserwacji nie musimy zgłaszać do zarządu wspólnoty, ponieważ nie wymagają one uzyskania zgody od reszty mieszkańców ani od wspólnoty. Co więc mieści w pojęciu bieżącej konserwacji? To czynności, które zapobiegają pogarszaniu się stanu technicznego lokalu, czyli np. wymiana wewnętrznej instalacji, która doprowadza wodę, modernizacja łazienki, wymiana grzejników, podłóg, malowanie czy tapetowanie ścian. Istotnym jest, by prace nie uszkodziły pionów. Efekt końcowy powinien umożliwić zgodne z przeznaczeniem użytkowanie mieszkania.

Remont

Mianem remontu w mowie potocznej określamy najczęściej czynności zaliczające się do bieżącej konserwacji. Jednak określenie „remont” ma swoją konkretną definicję zawartą w prawie budowlanym. Mówi ona, że remont to wykonanie w danym obiekcie robót budowlanych związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego, ale niestanowiących bieżącej konserwacji. Przykładem takich prac jest wymiana okien bez zmiany ich wielkości czy przystosowanie strychu do zamieszkania. W przypadku takich czynności wymagane jest powiadomienie wspólnoty mieszkaniowej i zdobycie jej zgody.

Przebudowa

Prawo budowlane definiuje również pojęcie przebudowy. To roboty budowlane, poprzez które następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych danego budynku. Co możemy zaliczyć do takich prac? Np. zmiana wielkości okien czy wybudzenie ściany nośnej. Mając w planie tego typu czynności, musimy pamiętać, że konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę ze starostwa powiatowego lub urzędu miasta oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Podsumowanie

Planując prace modernizacyjne w mieszkaniu, musimy ustalić, do jakiej kategorii będą się zaliczać. W przypadku robót związanych z bieżącą konserwacją nie będzie konieczne zdobycie zgody wspólnoty mieszkaniowej ani żadnego urzędu. Inaczej jest, kiedy chcemy przeprowadzić remont czy dokonać przebudowy. Brak odpowiednich pozwoleń może skutkować karą grzywny albo obowiązkiem przywrócenia stanu pierwotnego.

Jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych posiadamy odpowiednią wiedzę prawną, dzięki czemu jesteśmy w stanie udzielić rzetelnych informacji mieszkańcom naszych wspólnot, którzy chcą wyremontować swoje mieszkanie. Sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Remont mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search