Rozliczenie kosztów zużycia wody we wspólnocie mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Wszystkie lokale wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej muszą mieć zapewniony dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody, dlatego konieczne jest wyposażenie ich w niezbędne systemy pozwalające na jej doprowadzanie i odprowadzanie, a także instalację wodomierzy umożliwiających dokładny pomiar zapotrzebowania i wykorzystania tego medium. Na podstawie wskazań wodomierza głównego i indywidualnych wodomierzy znajdujących się w poszczególnych lokalach dokonuje się potem okresowych rozliczeń z każdym z najemców. Jak dokładnie to wygląda? To zależy od wspólnoty – nie wszystkie bowiem stosują identyczną formę naliczania opłat za koszty zużycia wody.

Jak rozliczać zużycie wody we wspólnocie mieszkaniowej?

Rozliczanie kosztów zużycia wody jest jednym z najważniejszych, a przy tym również jednym z najbardziej problematycznych obowiązków zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, dlatego już na etapie tworzenia koncepcji inwestycji warto zadbać o odpowiednie regulacje w tym obszarze. Najlepiej wyposażyć wszystkie lokale wchodzące w skład wspólnoty w osobne wodomierze i obciążać lokatorów opłatami według ich wskazań, dodatkowo porównując sumę ich pomiarów z pomiarami wodomierza głównego i dodając do rachunków równo rozdzieloną opłatę za różnicę widoczną w tych obliczeniach (różnica ta wynika ze strat w zużyciu wody i nie jest niczym niezwykłym, jednak warto uprzedzić o niej lokatorów). Jeśli nie wszystkie lokale posiadają własny wodomierz, rozliczanie kosztów wykonuje się wyłącznie na podstawie wskazań z wodomierza głównego. W obu przypadkach oczywiście wymagana jest zaliczka na poczet zużycia wody w kolejnym okresie rozliczeniowym – jej wysokość najczęściej ustala się każdorazowo na podstawie zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Jak uniknąć sporów dotyczących kosztów zużycia wody?

Koszty zużycia wody stanowią niekiedy punkt zapalny konfliktów pomiędzy najemcami a zarządem, dlatego trzeba dobrze przemyśleć wybór sposobu naliczania opłat za to medium i zdecydować się na taką metodę rozliczeń, która będzie nie tylko precyzyjna i uczciwa, ale przede wszystkim akceptowana przez wszystkich najemców z danej wspólnoty mieszkaniowej. Aby mieć pewność, że rachunki za wodę nie staną się źródłem niepotrzebnych sąsiedzkich kłótni ani podstawą do pozwów sądowych, należy sporządzić i udostępnić do wglądu wszystkim zainteresowanym, czyli nie tylko właścicielom, ale też najemcom, regulamin określający szczegółowe zasady, na jakich rozliczane będą koszty zużycia wody, a następnie uchwałą wprowadzić go w życie.

Rozliczenie kosztów zużycia wody we wspólnocie mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search