Wspólnoty mieszkaniowe – informacje w pigułce

Blog nieruchomości MAWEN

Wybierając mieszkanie, musimy dowiedzieć się, w jakiej formie będziemy jego właścicielem (artykuł o formach własności mieszkań w Polsce znajdziesz pod tym linkiem). Bardzo często okazuje się, że mieszkanie należy do wspólnoty mieszkaniowej. Co to konkretnie oznacza? Czym ona jest? Ile potrzeba osób? Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i nie tylko od dziś nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali, które wchodzą w skład konkretnej nieruchomości. Obejmuje to właścicieli lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Najczęściej wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inne miasto składa się z jednego budynku wielorodzinnego wraz z terenem, który do niej należy. Może to być kamienica, blok lub osiedle. Aby można było mówić o wspólnocie mieszkaniowej, potrzebnych jest minimum dwóch właścicieli lokali (mieszkalnych, użytkowych, bądź mieszanych).

Wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inna powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że nie trzeba robić nic, by powstała (szerzej ten temat opisywaliśmy tutaj). Jeśli kupujemy mieszkanie wchodzące w jej skład, to podpisując akt notarialny oraz otrzymując wpis do księgi wieczystej, z automatu stajemy się jej członkiem.

Jak już informowaliśmy na naszym blogu, wspólnota mieszkaniowa ma zdolność prawną – może więc zaciągać zobowiązania (np. kredyty), czy pozywać lub być pozywana do sądu.

Wspólnoty mieszkaniowe dzieli się na małe i duże. Mała wspólnota to taka, w skład której wchodzą maksymalnie 3 lokale, powyżej tej liczby mamy do czynienia z dużą wspólnotą. Różnice między nimi są naprawdę znaczące.

  • W małej wspólnocie mieszkaniowej nie ma potrzeby powoływania zarządu ani głosowania nad uchwałami. Dlaczego? Ponieważ decyzje podejmuje się na podstawie porozumienia. Oznacza to, że wszyscy właściciele lokali muszą być jednomyślni. W przeciwnym wypadku pozostaje jedynie skierowanie sprawy do sądu. Zatrudnienie zarządcy nieruchomości Warszawa jest możliwe, jeśli wszyscy właściciele podpiszą z nim umowę. Postawą prawną działania małej wspólnoty jest kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego o współwłasności. Nie musi ona prowadzić księgowości ani obszernej dokumentacji. Nie ma obowiązku zwoływania corocznych zebrań.
  • W dużej wspólnocie niezbędne jest powołanie zarządu lub zatrudnienie zarządcy. To oni reprezentują wspólnotę i podejmują czynności zwykłe zarządu (dowiedz się stąd, czym one są). Wszystkie zaś decyzje przekraczające ten zakres muszą być podjęte przez przegłosowanie stosownych uchwał. Niezbędna jest do tego większość głosów. Podstawą prawną jej działania jest ustawa o własności lokali. Musi ona prowadzić księgowość i niezbędną dokumentację. Obowiązkowe jest minimum jedno roczne zebranie, zorganizowane w pierwszym kwartale roku.

Wypisanie się ze wspólnoty mieszkaniowej w zasadzie nie jest możliwe. Może nastąpić jedynie wtedy, gdy sprzedamy lokal.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i okolice to coś, czym zajmujemy się zawodowo. Jeśli poszukują Państwo kogoś, kto Wam w tym pomoże, polecamy swoje usługi.

Wspólnoty mieszkaniowe – informacje w pigułce

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search