Zalety i wymagania monitoringu wspólnoty mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Włamania, kradzieże, napady, wandalizm – to tylko kilka zagrożeń, które występują na terenie wspólnoty mieszkaniowej Warszawa bądź inne miasta. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy często oczekują od zarządcy nieruchomości Warszawa zapewnienia im możliwie najlepszego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym coraz częściej spotyka się osiedla zamknięte, a monitoring jest powoli oczekiwanym przez większość standardem. Okazuje się, że może on nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale również zmniejszyć liczbę niebezpiecznych wydarzeń, a nawet podnieść poziom porządku i czystości. Jak to możliwe?

Zalety stosowania monitoringu

Wśród zalet monitoringu można wymienić bardziej oczywiste sprawy, ale też takie, na które niekoniecznie wpadniemy bez podpowiedzi:

  • Bezpieczeństwo

Oczywiście, monitoring nie da nam gwarancji, że do niebezpiecznych zdarzeń nigdy nie dojdzie, jednak statystyki wyraźnie wskazują na jego działanie odstraszające (wg obliczeń Policji w miejscach monitorowanych ryzyko groźnych sytuacji maleje aż o 75%). Gdyby jednak do jakiegoś incydentu doszło, sprawny monitoring daje gwarancję, iż zostanie on zarejestrowany, co umożliwi ustalenie przebiegu wydarzenia oraz jego sprawcę/sprawców. Będzie to później przydatnym dowodem dla Policji czy też ubezpieczyciela.

  • Kontrola odwiedzających

Przez teren wspólnoty mieszkaniowej codziennie przewija się sporo osób – dostawców, kurierów, gości, itd. Mogą wśród nich przemycić się osoby ze złymi zamiarami. Monitorowanie terenu pomoże zarządcy nieruchomości Warszawa mieć to pod kontrolą.

  • Kontrola pracowników i eliminacja nadużyć

W myśl zasady, że zaufanie jest ważne, ale kontrola jest lepsza, od czasu do czasu warto przyjrzeć się pracy pracowników, wykonawców, itp. Pomoże to wychwycić osoby, które nie są uczciwe – marnują czas w pracy, dopuszczają się kradzieży, itd. Ale już sama świadomość tych osób, że w każdej chwili mogą zostać skontrolowane, może pozytywnie wpłynąć na jakość ich pracy.

  • Bardziej zadbane otoczenie

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa lub inne regularnie mają problem ze złą segregacją śmieci (artykuł o tym znajdziesz w tym miejscu), niesprzątaniem po psach czy deptaniem trawników. Monitoring pozwala ustalić winnych, ale również może pozytywnie wpłynąć na nawyki mieszkańców.

Wymagania, jakie monitoring powinien spełniać

Aby monitoring był skuteczny, zastosowany sprzęt musi zapewnić wystarczającą jakość obrazu, tak by możliwe było rozpoznanie osób. W tym celu powinien również automatycznie dostosowywać się do trybu dzień – noc. Niezbędne jest także, by sprzęt był odporny na warunki atmosferyczne – śnieg, deszcz, mróz.

Oczywiście, administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa, która decyduje się na korzystanie z monitoringu na swoim terenie, powinna wywiązać się z szeregu wymagań prawnych, np. tych związanych z RODO. Jest to obszerny temat, który omawialiśmy już dość szczegółowo na naszym blogu (np. w tym artykule).

Doświadczona firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa rozumie, jak ważne dla dbania o bezpieczeństwo mieszkańców jest odpowiednie monitorowanie terenu. Ma również wypracowane środki, by było to zgodne z prawem.

Zalety i wymagania monitoringu wspólnoty mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search