Zarządca nieruchomości i jego obowiązki w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnota mieszkaniowa, stanowiąca zrzeszenie wszystkich właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości, ma obowiązek sprawować stały nadzór nad jej częściami wspólnymi, tj. każdym elementem infrastruktury znajdującym się poza wspomnianymi lokalami. Wiele wspólnot zleca to zadanie wykwalifikowanemu specjaliście zawodowo zajmującemu się zarządzaniem nieruchomościami. Taki ekspert zagwarantuje budynkowi najlepszą możliwą opiekę.

Jak wyglądają obowiązki zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

Zarządca nieruchomości na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej sprawuje pieczę nad stanem technicznym budynku oraz wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami i urządzeniami. Do jego zadań należy więc dokonywanie regularnych przeglądów, niezbędnych modernizacji i bieżących napraw. Dotyczy to przede wszystkim instalacji sanitarnych (grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej) oraz urządzeń wchodzących w ich skład, ale też windy, klatki schodowej, kotłowni i zsypu, jak również takich elementów zewnętrznych jak dach czy elewacja. Zarządca nieruchomości odpowiada także za współpracę z dostawcami mediów użytkowych zapewniającą nieprzerwany dopływ wody, ciepła, gazu i prądu oraz wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków. Pod jego opieką znajduje się ponadto otoczenie budynku: tereny zielone, parkingi, chodniki, place zabaw, ogrodzenia itp. Ma on obowiązek dbać o ich nienaganny wygląd, co w praktyce oznacza dozór nad wszelkimi pracami konserwacyjnymi oraz pielęgnacyjnymi, w tym koszeniem, podlewaniem i nawożeniem trawników oraz odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych. Poza tym do zadań zarządcy nieruchomości należy zarządzanie sprawami administracyjnymi oraz finansami wspólnoty mieszkaniowej, a w razie potrzeby również doradztwo prawne.

Czym różni się zarządca od zarządu wspólnoty?

Zarząd wspólnoty i zarządca nieruchomości to pojęcia często stosowane zamiennie – niesłusznie, ponieważ oznaczają zupełnie odmienne podmioty, choć o zbieżnej roli. Zarząd to powołana uchwałą osoba lub grupa osób wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, wyznaczonych do kompleksowej obsługi nieruchomości pozwalającej na jej bezproblemowe użytkowanie oraz optymalne wykorzystanie. Zarządca natomiast to niezależna osoba lub firma zatrudniona przez wspólnotę mieszkaniową i wykonująca na zlecenie powierzane przez nią zadania. W obu przypadkach mamy do czynienia ze sprawowaniem pełnej kontroli nad nieruchomością, jednak zarządca, ze względu na posiadaną przez siebie specjalistyczną wiedzę, specyficzne umiejętności i lata doświadczenia w tej pracy, ma zwykle większe kompetencje. Ciąży też na nim większa odpowiedzialność prawna.

Zarządca nieruchomości i jego obowiązki w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search