Zarządca nieruchomości komercyjnych – za co mu płacę?

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządzanie budynkami komercyjnymi generuje koszty dla najemców lokali. Ten koszt najczęściej jest częścią opłaty eksploatacyjnej – jest to zazwyczaj comiesięczna zaliczka najemcy obliczana według ilości wynajmowanej powierzchni, liczonej w metrach kwadratowych. Przyjąć można, że koszt zarządzania budynkiem komercyjnym to około 5% całych opłat eksploatacyjnych. Za co płacimy? Czy to nie za dużo?

Za co płacimy zarządcy nieruchomości komercyjnych?

W jednym z naszych poprzednich artykułów wyjaśnialiśmy już, jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości komercyjnych. Reguluje je ustawa o gospodarce nieruchomościami. Można by tu wymienić:

  • Kontrola finansów: przygotowywanie budżetu – kosztów i wpływów; sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych; windykacja zaległości.
  • Dbanie o stan techniczny budynku: wybór i nadzór różnych serwisów – technicznego, ochrony, terenów zielonych, czystości, itd.; zlecanie przeglądów.
  • Negocjowanie i podpisywanie umów z najemcami, serwisami i dostawcami usług.

Z pewnością zgodzimy się, że obowiązków nie jest mało, a można by z pewnością wymienić ich o wiele więcej. W końcu w budynku nic nie stanie się samo z siebie – za każdym podjętym w nim działaniem stoi człowiek i najczęściej jest nim właśnie zarządca nieruchomości komercyjnych. Pokazuje to, jak bardzo różnorodną i obszerną wiedzą musi on dysponować. Musi znać się na podatkach, utrzymaniu terenów zielonych, nadążać za zmieniającymi się przepisami, umieć radzić sobie z presją, a także mieć umiejętności interpersonalne, by rozwiązywać pojawiające się problemy.

W każdej konkretnej nieruchomości komercyjnej powinno się sporządzić indywidualną umowę o zarządzanie, która ściśle określi obowiązki zarządcy, znaleźć się w niej powinna również wysokość jego wynagrodzenia.

Należy tu również wspomnieć, iż zazwyczaj budynkiem nie zarządza jedna osoba. Mówiąc zarządca nieruchomości Warszawa, częściej mamy na myśli cały zespół osób, który wykonuje prace na rzecz naszego budynku. Im większa powierzchnia budynku i stopień skomplikowania obowiązków zarządcy, tym zespół ten będzie większy. Co za tym idzie, również wynagrodzenie będzie wyższe.

Czy więc te 5% opłat eksploatacyjnych to dużo? Biorąc pod uwagę, że płacimy za tak wiele wiedzy i doświadczenia niekoniecznie. Warto pamiętać, że za wysoką jakość, profesjonalizm, a także za lata poświęcone na naukę i nabieranie doświadczenia należy się godziwe wynagrodzenie.

Oczywiście można próbować znaleźć, jak najniższą ofertę na rynku. Należy jednak rozważyć, czy nie będzie to pozorna oszczędność. Zanim zdecydujemy się na usługi konkretnego zarządcy nieruchomości Warszawa, warto zapoznać się z jego doświadczeniem, rekomendacjami od poprzedników (o tym, na co zwracać uwagę podczas wyboru zarządcy nieruchomości przeczytać można w tym artykule).

Powierzając nam rolę zarządcy, możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu bez rozpraszania uwagi sprawami związanymi z administracją budynku. Czy nie warto skorzystać z takiej oferty?

Zarządca nieruchomości komercyjnych – za co mu płacę?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search