Zarządzanie nieruchomościami – co to jest i na czym polega?

Blog nieruchomości MAWEN

Osoba będąca w posiadaniu nieruchomości musi się liczyć z licznymi obowiązkami, bowiem bycie właścicielem budynku to nie tylko zyski z wynajmu. To również wiele powinności względem najemców, konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów (sprawdź, jakie przeglądy są obowiązkowe w nieruchomościach komercyjnych: ZOBACZ) czy konserwacji. Wszystko to pochłania mnóstwo czasu oraz wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto zlecić zarządzanie nieruchomością profesjonalnej firmie. Dzięki temu właściciel zostanie odciążony, a sam budynek będzie objęty należytym nadzorem.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to takie podejmowanie decyzji i takie działania, które mają zapewnić poniższe sprawy konieczne:

 • odpowiednia gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości
 • właściwa gospodarka energetyczna
 • bezpieczeństwo korzystania z nieruchomości
 • utrzymywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w niepogorszonym stanie
 • odpowiedzialne inwestowanie w nieruchomość.

Założenia zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to proces długoterminowy i wymagający zaangażowania ze strony zarządcy. Bardzo ważna jest jakość świadczonych usług, które sprowadzają się do wypełnienia określonych celów, a wcześniej zdobycia koniecznych środków. Aby jeszcze bardziej doprecyzować pojęcie zarządzania, można powiedzieć, że zarządzanie nieruchomościami to doglądanie ich stanu technicznego i finansowego, ale także ciągłe ich ulepszanie tak, by podnosić ich wartość. Do wzrostu wartości nieruchomości w ogromnej mierze przyczynia się odpowiednie działanie procesu zarządzania. Sprawdź naszą ofertę zarządzania nieruchomościami: ZOBACZ.

Zarządca nieruchomości – zadania

Zarządca nieruchomości to osoba, która posiada licencję zawodową uprawniającą do realizowania tej pracy. Jego funkcja polega na pośredniczeniu między właścicielem nieruchomości a najemcami tak, by uzyskać porozumienie tych stron przy często rozbieżnych oczekiwaniach. Jako cel zarządcy stawiane jest wypracowanie jak najlepszej wydajności w eksploatacji danej nieruchomości. Aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki, zarządca na początku powinien:

 • zbadać stan techniczny obiektu
 • przeanalizować status finansowy nieruchomości
 • skontrolować jej sytuację prawną.

Rola zarządcy nieruchomości to niełatwe zadanie. Dlaczego? Ponieważ wymaga od zarządcy bycia wszechstronnym oraz posiadania szerokiej wiedzy w wielu dziedzinach. Przede wszystkim zarządca musi być profesjonalistą w swoim zawodzie, a dodatkowo powinien mieć rozeznanie w takich obszarach jak finanse i księgowość, prawo, administracja czy wiedza techniczna.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zadania zarządcy nieruchomości:

 • realizacja założonego planu zarządzania
 • prowadzenie księgowości
 • kontrola obowiązkowej dokumentacji
 • realizowanie przyjętego budżetu
 • sporządzanie raportu z wykonania budżetu
 • redukcja kosztów eksploatacji obiektu
 • utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym
 • monitorowanie prac konserwacyjnych oraz remontowych
 • analiza opłacalności inwestycji
 • świadczenie usług doradczych
 • opracowywanie i wdrażanie nowych celów
 • pozyskiwanie środków na wprowadzanie przyjętych celów.

Zarządzanie nieruchomościami – co to jest i na czym polega?

Start typing and press Enter to search