Zarządzanie
nieruchomościami

Doświadczony administrator nieruchomości MAWEN

Zarządzanie i obsługa nieruchomości

Obsługa nieruchomości

MAWEN Nieruchomości

Naszą ofertę kierujemy do wspólnot mieszkaniowych, inwestorów oraz instytucji, które:

W zakres naszych działań wchodzi obsługa:

Administrowanie
nieruchomościami mieszkalnymi

MAWEN Nieruchomości

Nieruchomości koszt obsługi

Jako odpowiedzialny administrator nieruchomości zadbamy o utrzymanie każdej nieruchomości w należytej kondycji oraz zapewnimy wsparcie w planowaniu i przeprowadzaniu inwestycji

Priorytetem dla nas jest zachowanie jak największej wartości nieruchomości. Działamy w najlepszym interesie wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy, aby budynek oraz jego otoczenie były bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców. 

Warszawa oraz Poznań, gdzie znajdują się nasze biura, to teren naszych działań, jeśli chodzi o obsługę wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie nieruchomościami
komercyjnymi i przemysłowymi

MAWEN Nieruchomości

Powierzając nam opiekę nad Twoimi nieruchomościami, możesz w pełni skupić się na swoim biznesie.

Poza obsługą administracyjną i ekonomiczno-finansową obiektu zajmujemy się przygotowywaniem planów budżetowych, współpracą z podwykonawcami oraz nadzorem nad eksploatacją i technicznym stanem nieruchomości.

To wszystko w profesjonalnej atmosferze współpracy. Administrowaniem nieruchomościami przemysłowymi i komercyjnymi zajmujemy się na terenie całej Polski.

Zarządzanie nieruchomości przemysłowe

Obsługa centrów handlowych

MAWEN Nieruchomości

Obsługa nieruchomości handlowych

Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze centrów handlowych pozwala nam na sprawne osiąganie wspólnie założonych celów, jakimi mogą być: zwiększenie ilości osób wizytujących centra handlowe, utrzymanie lub zwiększenie wartości nieruchomości.

W przypadku centrów handlowych, oprócz działań typowych dla nieruchomości komercyjnych skupiamy się także na obsłudze najemców. Wymaga to kompleksowego podejścia oraz wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii oraz marketingu.

Obszarem naszej działalności jest cała Polska.

Zarządzanie nieruchomościami
użyteczności publicznej

MAWEN Nieruchomości

Co zaliczamy do nieruchomości użyteczności publicznej? To obiekty budowlane, które są przeznaczone dla ogółu ludności, czyli np. urzędy, sądy, ośrodki zdrowia czy szkoły.

Zarządzanie takimi budynkami wymaga sporego doświadczenia, a także obeznania w przepisach. Administrator nieruchomości użyteczności publicznej stoi więc przed szeregiem wyzwań oraz licznymi odpowiedzialnymi zadaniami.

Takie nieruchomości są specyficzne i wymagają szczególnego podejścia, m.in. ze względu na przepisy dotyczące osób o specjalnych potrzebach, czyli osób niepełnosprawnych.

Dużym sprawdzianem umiejętności zarządcy jest sytuacja, kiedy w jednym budynku znajdują się dwie jednostki budżetowe. Jako doświadczeni wieloletnią praktyką zarządcy takich nieruchomości wyręczamy m.in. urzędy w każdym aspekcie administrowania nieruchomością.

zarządzanie nieruchomościami użyteczności publicznej

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Każda nieruchomość ma swoją specyfikę i swoje wymogi. My zajmujemy się wszelkimi typami nieruchomości – czy to wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne i przemysłowe, centra handlowe, czy też nieruchomości użyteczności publicznej.

Przestrzegamy dobrych praktyk zarządzania nieruchomościami. Działamy w sposób skuteczny i przejrzysty.

Oferujemy pełen zakres usług – od tych administracyjnych, przez finansowo-księgowe i prawne, po techniczne.

Poza tym zarządzamy umowami najmu, a także zajmujemy się komercjalizacją powierzchni.

Najwięcej nieruchomości obsługujemy w Warszawie i okolicach, jednak swoimi działaniami obejmujemy całą Polskę. Posiadamy oddziały m.in. w Poznaniu.

Nasze doświadczenie, wiedza, a także zaplecze techniczne pozwalają zadbać o każdą nieruchomość, bez względu na jej rodzaj czy umiejscowienie.

Od przeszło 10 lat, zajmujemy się fachową obsługą nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz handlowych.

Co nas wyróżnia?

Do swojej pracy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. 

W każdej nieruchomości dostrzegamy nie tylko budynek, ale przede wszystkim właścicieli i lokatorów. Dlatego też działamy w sposób uczciwy, etyczny, z poszanowaniem każdej osoby, z którą mamy przyjemność współpracować. 

Z przyjemnością obserwujemy, jak dzięki naszym wysiłkom, wiele kamienic odzyskało dawny blask, a nowe budynki nękane chorobami wieku dziecięcego przestały sprawiać trudności wynikające z błędów deweloperskich. Zarządzanie nieruchomościami stało się naszą pasją.

Start typing and press Enter to search