Obsługa techniczna nieruchomości

MAWEN - administracja i obsługa nieruchomości

obsługa techniczna nieruchomości
obsługa techniczna i eksploatacyjna nieruchomości

Cel obsługi technicznej nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to niezwykle ważny element jej funkcjonowania.

Dlaczego? Ponieważ właściwie wykonywana przyczynia się do komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości. Aby tak było, konieczna jest sprawność pracy urządzeń i instalacji należących do wyposażenia budynku i jego otoczenia.

Takie działania, mające na celu zadbanie o nieruchomość pod względem technicznym, wymagają dużego nakładu pracy, a także zaangażowania.

Czym jest obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nie dotyczy tylko samego budynku, ale całego terenu nieruchomości. Uogólniając, polega ona na doglądaniu wszelkich instalacji, przeprowadzaniu ich przeglądów i konserwacji, a także wykonywaniu niezbędnych remontów oraz napraw.

Nie jest to łatwe zadanie, bowiem każdy z tych elementów wiąże się z wieloma kwestiami, różnorodnymi pracami i kontrolą firm zewnętrznych, wykonujących poszczególne czynności. Na zarządcy nieruchomości ciąży więc ogromna odpowiedzialność związana ze zdrowiem, a nawet życiem użytkowników budynku oraz jego otoczenia.

Podział zakresu obowiązków

Mawen Nieruchomości

Zadania zaliczające się do technicznej obsługi nieruchomości można podzielić na trzy grupy:

Obsługa techniczna to utrzymywanie wszelkich instalacji w odpowiednim stanie, planowanie przeglądów technicznych, prowadzenie dokumentacji technicznej, ciągła kontrola systemów, urządzeń i instalacji działających na terenie całej nieruchomości.

Do obsługi eksploatacyjnej włączamy dbałość o czystość pomieszczeń oraz urządzeń, a także planowanie remontów i napraw części wspólnych w taki sposób, aby nie naruszać komfortu osób korzystających z nieruchomości.

Obsługa konserwacyjna polega na opracowywaniu grafiku prac konserwacyjnych i nadzorowaniu ich wykonywania przez firmy zewnętrzne. Najczęściej zaniedbywana w nieruchomościach, a najbardziej istotna. Każda instalacja i każde urządzenie związane z instalacją powinno być regularnie konserwowane. W dobrze prowadzonej nieruchomości wszystkie elementy powinny mieć swoje karty konserwacji, do których wpisywane są interwały konserwacyjne oraz czynności do wykonania dla danego interwału. Czasami, jak to ma miejsce w przypadku zaworów, wystarczy zwykłe zamknięcie-otwarcie i sprawdzenie szczelności. Niestety ze względu na pozorne oszczędności konserwacja instalacji i urządzeń w nieruchomościach jest zaniedbywana, czego finalnie konsekwencją są zdecydowanie większe koszty obsługi całej nieruchomości ze względu na awarie, których można było uniknąć albo wykryć na wczesnym etapie.

Jako firma zarządzająca nieruchomościami musimy stale kontrolować jakość wszystkich prac realizowanych na nieruchomości. Związane jest to z koniecznością posiadania dużej wiedzy przez administratorów – my taką dysponujemy.

Obsługa techniczna nieruchomości komercyjnych a wspólnot mieszkaniowych

Zdecydowanie trudniejsze w obsłudze technicznej są nieruchomości komercyjne, ponieważ wchodzą w nich w grę zaawansowane systemy takie jak: System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Pożaru, System Gaszenia Gazem czy klimatyzacja precyzyjna.

Na temat częstotliwości ich kontroli przeczytasz więcej w jednym z naszych blogowych wpisów: Obowiązkowe przeglądy w nieruchomościach komercyjnych.

Warszawa to największy w Polsce rynek nieruchomości komercyjnych, a ponieważ nasza siedziba mieści się na terenie Warszawy, a drugi jej oddział w okolicach stolicy, mamy ogromne doświadczenie zdobyte dzięki obsłudze dużej ilości tego typu nieruchomości.

Jesteśmy największą firmą niezwiązaną kapitałem z międzynarodowymi korporacjami, świadczącą usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w Polsce.

Nieco łatwiej jest ze wspólnotami mieszkaniowymi, jednak i w nich pojawiają się różnorakie trudności. Sprawiają je w szczególności instalacje znajdujące się poza budynkiem ze względu na częstotliwość ich używania, np. instalacje domofonowe, automatyka bramowa czy instalacje monitoringu.

Mawen nieruchomości

Start typing and press Enter to search