Obowiązkowe przeglądy w nieruchomościach komercyjnych

Polskie prawo nakłada na zarządcę nieruchomości wiele obowiązków, w tym zadanie poddawania budynku cyklicznym przeglądom. Jakiego rodzaju mają to być przeglądy oraz w jakich odstępach czasu powinno się je przeprowadzać? Głównie sprawdza się, czy dana nieruchomość eksploatowana jest według jej przeznaczenia, a także czy zachowywane są w niej regulacje odnoszące się do ochrony środowiska. Niemniej istotne jest również utrzymywanie w …

Zobacz więcej
Mawen – Nieruchomości