Tag: wspólnoty mieszkaniowe

Blog MAWEN - na czym polega obsługa nieruchomości?

Wspólnota mieszkaniowa a RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to dokument, który określa obszar prawny przetwarzania danych osobowych w Europie. Weszło ono w życie 25 maja 2018 roku. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną,

Czytaj więcej »

Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości, z których każdy ma inne spojrzenie na jej aspekty organizacyjne. Aby uzyskać konsensus w tej kwestii i uporządkować najważniejsze

Czytaj więcej »

Zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali stanowi, że zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną, zobowiązany jest między innymi do zwoływania przynajmniej raz do roku, nie

Czytaj więcej »
Wczytano wszystkie wpisy

Start typing and press Enter to search