Co to są nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości komercyjne to budynki, jak również lokale, które dostosowane zostały do prowadzenia działalności gospodarczej. Przymiotnik „komercyjny” oznacza coś, co przynosi dochód, generuje zyski. Nieruchomość komercyjną można nazwać inaczej „nieruchomością dochodową”. Rzeczą wspólną dla wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych jest docelowa grupa odbiorców, czyli przedsiębiorcy. Takie nieruchomości za cel mają zapewnienie firmom obszaru do prowadzenia biznesu. Jednak nieruchomości komercyjne to nie tylko …

Zobacz więcej
Mawen – Nieruchomości