Tereny zielone we wspólnotach mieszkaniowych

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne coraz lepiej rozumieją, że warto posiadać spore i urozmaicone tereny zielone. Pełnią one nie tylko walor estetyczny, ozdobny, ale też pozytywnie wpływają na wizerunek osiedla. Dodatkowo odgrywają ważną rolę zdrowotną i ekologiczną, ponieważ pobierają dwutlenek węgla, a wytwarzają tlen; pochłaniają szkodliwe substancje, a więc oczyszczają powietrze; obniżają temperaturę w upały, itd. Zieleń odciąża kanalizację burzową, ogranicza hałas, a przede wszystkim przyjemnie się wśród niej mieszkańcom przebywa. Dlatego coraz częściej wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i kraj podejmują różne inicjatywy proekologiczne (o niektórych napisaliśmy już na naszym blogu). O czym jednak należy pamiętać, jeśli chodzi o tereny zielone?

Tereny zielone określone przepisami

W polskim ustawodawstwie odnajdziemy określenie terenu biologicznie czynnego. Co to takiego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje go jako:

teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie”.

Art. 39 tego rozporządzenia określa, iż:

„na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną (…) co najmniej 25% jej powierzchni należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dodatkowo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zazwyczaj mają określony minimalny udział terenu biologicznie czynnego w osiedlu mieszkaniowym. Może być on również podany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zarządzanie terenami zielonymi

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi bez wątpienia obejmuje też dbanie o tereny zielone (więcej na ten temat przeczytaj w tym miejscu). Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której już na etapie projektu terenu zielonego, odpowiednio zaprojektuje się rodzaj i sposób nasadzeń. Wymaga to wiedzy specjalistycznej, dlatego nie będziemy się teraz w ten temat zagłębiać. Zatrudnienie architekta krajobrazu da gwarancję wybrania roślin, które będą dobrane do możliwości przestrzennych i finansowych danej wspólnoty.

Utrzymywanie terenów zielonych w zadowalającym stanie wymaga całorocznej troski i pracy, zazwyczaj więc zarządca nieruchomości Warszawa zleca te prace firmom zewnętrznym. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o wycinkę drzew, prace na wysokości czy przesadzanie dużych roślin. Wymaga to bowiem zastosowania specjalistycznego sprzętu, a także zapewnienia bezpieczeństwa.

Jeśli Państwa wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub okolice wymaga wsparcia w pielęgnacji terenu zielonego, jesteśmy gotowi w tym pomóc. Pomożemy w projektowaniu, wykonaniu, a także utrzymaniu zieleni. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Tereny zielone we wspólnotach mieszkaniowych

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search