Różnice i podobieństwa w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości

Blog nieruchomości MAWEN

Firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa i Polska często obsługują różne ich rodzaje. Wykonywana przez nie praca związana jest z podejmowaniem decyzji i działań, które mają wpływ na utrzymanie i użytkowanie nieruchomości, a także w zakresie inwestycji w nią. Kluczowe, jeśli chodzi o ocenę ich działań, jest zadowolenie właścicieli danego obiektu. Aby zarządcy nieruchomości Warszawa i kraj właściwie wywiązywali się ze swoich zadań, muszą dobrze rozumieć specyfikę i potrzeby budynku, którym zarządzają. Oczywiście każdą nieruchomość należy rozpatrywać indywidualnie, jednak można wymienić ogólne różnice i podobieństwa, jeśli chodzi o typy budynków, którymi się zarządza.

Różne typy nieruchomości – różnice i podobieństwa w zarządzaniu

W sporym uproszczeniu można podzielić zarządzane nieruchomości na dwa główne typy:

 • Nieruchomości komercyjne (szerzej o obowiązkach zarządcy w takim typie budynków pisaliśmy w tym artykule);
 • Nieruchomości mieszkaniowe (o tym, co powinien robić zarządca we wspólnocie mieszkaniowej, przeczytasz w tym miejscu).

Okazuje się, że zrozumienie funkcji nieruchomości i oczekiwań jej właściciela bądź właścicieli jest niezbędne do właściwego nią zarządzania.

Zarządca nieruchomości komercyjnych musi mieć świadomość, że celem, do którego dąży jego klient, czyli właściciel powierzchni, jest zysk. Jego działania muszą więc zmierzać do tego, aby był on jak największy, stały i regularny. Powinien więc dbać o obecnych najemców i pozyskiwać nowych. Jak może to robić?

 • Musi zapewniać niezbędny komfort i wysoką jakość usług w danym budynku.
 • Dobrze, by potrafił w odpowiedni sposób i odpowiednim firmom zareklamować powierzchnie do wynajęcia.
 • Niezbędne jest też, by był doświadczonym negocjatorem w zakresie tworzenia i przedłużania umów najmu.

W zasadzie nic z tych rzeczy nie wchodzi w zakres obowiązków firm oferujących zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i inne. W tym przypadku głównym celem wspólnoty mieszkaniowej nie jest zysk. Może w zasadzie czerpać pożytki tylko, jeśli posiada powierzchnie usługowe lub reklamowe (obszernie wyjaśnienie, jak może to zrobić, znajdziesz w tym miejscu). Tak naprawdę więc zarządca nieruchomości mieszkaniowej skupia się głównie na:

 • zbieraniu należności czynszowych,
 • na wybieraniu i kontrolowaniu firm obsługujących budynek,
 • na utrzymaniu nieruchomości w stanie zadowalającym mieszkańców.

Kolejną różnicą jest osoba, z którą zarządca nieruchomości Warszawa lub inne miejsce będzie miał kontakt. W nieruchomościach komercyjnych zazwyczaj sprawa jest dość prosta – będzie to właściciel lub wyznaczony przez niego pełnomocnik. W przypadku nieruchomości mieszkalnej tak naprawdę klientem jest każdy właściciel lokalu, co oznacza, że teoretycznie każdy może się zgłosić z jakąś uwagą, sugestią, problemem. Ponieważ nie sposób zadowolić wszystkich, potrzebna będzie do takich kontaktów spora doza cierpliwości, asertywności i dyplomacji.

Wśród podobieństw w zarządzaniu nieruchomościami bez względu na ich typ, z pewnością można wymienić:

 • Zarządzanie sprawami administracyjnymi i finansowymi;
 • Dbanie o jak najlepszy stan techniczny budynku i jego otoczenia;
 • Zabieganie o prawidłowe dostarczanie usług przez różne firmy zewnętrzne;
 • Wykonywanie przeglądów wymaganych prawem.

Na rynku znajdują się firmy zarządzające Warszawa i Polska oferujące obsługę konkretnych typów nieruchomości, ale też takie, które potrafią zajmować się różnymi klientami. Nasza firma stara się zadowolić każdego właściciela, bez względu na rodzaj nieruchomości, którą posiada. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Różnice i podobieństwa w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search