Kontrole kominiarskie we wspólnotach mieszkaniowych.

Blog nieruchomości MAWEN

Kończy się kolejny okres grzewczy. Niestety, jak co roku doszło podczas niego w całym kraju do wielu zatruć tlenkiem węgla oraz pożarów kominowych. Pokazuje to, jak istotne jest wykonywanie regularnych i dokładnych kontroli kominiarskich. Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne miasta powinny poważnie do tego podchodzić. Jednak nie zawsze jest to proste. Właściciele lokali mogą wątpić, czy faktycznie są one niezbędne. Zdarza się też, że nie ma ich w domach, podczas przeprowadzania takich kontroli.

Wymogi płynące z prawa budowlanego

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, polskie prawo budowlane nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek poddawania budynku cyklicznym przeglądom. Jeśli chodzi o kwestię kominiarskie, można znaleźć następujące przepisy:

  • Art. 62.1: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  • Oznacza to, że obowiązek kontrolowania kominów spoczywa na właścicielu, zarządcy nieruchomości Warszawa lub użytkowniku. To on powinien pilnować terminu dokonania przeglądu oraz zadbać o jego wykonanie.
  • Art. 62.6: Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać (…) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
  • Ma to nie dopuścić do sytuacji, kiedy przeglądów dokonywaliby przypadkowi ludzie, którzy nie mają wystarczających umiejętności ani wiedzy.
  • Art. 62a.1: Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
  • Art. 62a.5 Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • To rozporządzenie, dość nowe, bo obowiązujące od września zeszłego roku, nieco skomplikowało pracę kominiarzom. Jednak ma zapobiegać nadużyciom, podpisywaniu protokołów z fikcyjnych przeglądów, a także wykonywaniu ich przez nieuprawnionych pracowników.

To rozporządzenie, dość nowe, bo obowiązujące od września zeszłego roku, nieco skomplikowało pracę kominiarzom. Jednak ma zapobiegać nadużyciom, podpisywaniu protokołów z fikcyjnych przeglądów, a także wykonywaniu ich przez nieuprawnionych pracowników.

Co to oznacza w praktyce dla wspólnot mieszkaniowych?

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne miasta są odpowiedzialni za wynajęcie firmy kominiarskiej zatrudniającej mistrzów kominiarskich. Następnie co roku umawiają konkretny termin takiego przeglądu wymaganego prawem. Dobrze, by podczas zebrania poinformować właścicieli o tym, że taki obowiązek istnieje i że taka firma została wybrana.

Również właściciele lokali mają w związku z tym obowiązki. Mianowicie zgodnie z przepisami mają oni obowiązek udostępnić swoje lokale podczas dokonywania takiego przeglądu (szerzej pisaliśmy o tym w tym miejscu).  Oczywiście administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa ułatwi to mieszkańcom, jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o terminie wykonywania takiego przeglądu.

Jeżeli poszukują Państwo doświadczonego zarządcy nieruchomości, który wie, jak zadbać m.in. o przeglądy kominiarskie w Waszej wspólnocie mieszkaniowej, to polecamy swoje usługi.

Kontrole kominiarskie we wspólnotach mieszkaniowych.

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search