Co wolno robić, a czego nie na prywatnym miejscu parkingowym?

Blog nieruchomości MAWEN

Coraz częściej wspólnoty mieszkaniowa Warszawa lub inne miasta, zwłaszcza te większe, posiadają parkingi podziemne lub hale garażowe. Dość często stosuje się wtedy umowy ustanawiające poszczególnych lokatorów faktycznymi właścicielami miejsc postojowych w części nieruchomości wspólnej. Czy oznacza to, że mogą oni wtedy robić na tych miejscach wszystko, co chcą, czy jednak mają jakieś ograniczenia w tym zakresie?

Co może zrobić wspólnota mieszkaniowa?

Najczęściej stosowaną formą prawną dotyczącą miejsc parkingowych jest tzw. umowa quad usum – daje ona poszczególnym właścicielom prawo do wyłącznego posiadania i korzystania z konkretnej przestrzeni (szerzej ten rodzaj umowy omawialiśmy w naszym artykule dotyczącym mieszkań z ogródkiem). Zarządcy nieruchomości Warszawa i inni mogą przygotować dla wspólnoty projekt uchwały określający szczegółowo, do czego można takie miejsca wykorzystywać. Jeśli nie zostaną poczynione takie ustalenia, przyjmuje się, że służą one do parkowania na nim pojazdów.

Czy można na jednym miejscu postojowym trzymać jedynie jeden samochód? Czy można na nim na przykład trzymać samochód i motor? Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli nie będzie to wykraczać poza inne przepisy.

Przepisy określające sposób korzystania z własnego lokalu

Choć może miejsce parkingowe nam się tak nie kojarzy, to jednak w omawianym przypadku w korzystaniu z niego, obowiązują nas przepisy ustawy o własności lokali. Znajdujemy tam kilka interesujących ustaleń. Np. właściciel lokalu – w tym przypadku miejsca parkingowego – „jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego (…) korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli (…) ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem”.

W praktyce oznacza to, że dopóki stan mojego miejsca postojowego nie utrudnia lub nie uniemożliwia innym korzystania ze swoich miejsc postojowych, dopóty mogę na nim robić, na co mam ochotę. Prawidłowe korzystanie innych ze swoich lokali jest więc granicą mojej własności. I nie chodzi tu jedynie o stan techniczny, ale też np. zajmowanie jedynie wyznaczonej mi powierzchni. Jeżeli więc ktoś trzyma na swoim miejscu parkingowym auto oraz motocykl, przez co zakłóca innym swobodne korzystanie z nieruchomości wspólnej lub sąsiadujących miejsc, to może zostać zmuszony do zmiany swoich nawyków. Podkreślić tu należy, że bierze się tu pod uwagę słuszny i uzasadniony interes pozostałych właścicieli.

Ważne jest również przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Określają one m.in., że „garaż służy do przechowywania i bieżącej obsługi samochodów, w związku z czym przechowywanie w nim różnego rodzaju materiałów łatwopalnych będzie uznane za zmianę przeznaczenia obiektu”. Nie wolno w nim również trzymać żadnych przedmiotów w ciągach komunikacyjnych, by nie ograniczały one wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Nie powinno się więc pozostawiać niczego w miejscach poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, bo może to zagradzać drogę ewakuacyjną i utrudniać akcje ratunkowe. Więcej na temat tego pisaliśmy w tym artykule.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i nie tylko to jak widać nie tylko wiedza na temat lokali mieszkalnych, ale również na temat miejsc parkingowych, itd. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Co wolno robić, a czego nie na prywatnym miejscu parkingowym?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search