Jak nowe technologie mogą pomóc wspólnotom mieszkaniowym?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska muszą sprawnie funkcjonować. Poza czynnościami zwykłymi zarządu (o których artykuł znajdziesz tutaj) wszelkie decyzje podejmowane są większością głosów. Najczęściej głosowanie odbywa się na zebraniach wspólnoty (o rocznym zebraniu przeczytaj w tym miejscu). Jednak czasami nie uda się na takim zebraniu zebrać wymaganej liczby głosów. Niezbędne jest wtedy zebranie brakujących głosów indywidualnie (pisaliśmy już o tym na naszym blogu). Rozwój technologii, a także pandemia spowodowały, że coraz więcej spraw załatwia się przez internet. Czy administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne może jakoś wykorzystać to w swojej pracy?

Zawiadomienie o zebraniu przez pocztę elektroniczną

Zgodnie z art. 32 ustawy o własności lokali zarządca nieruchomości Warszawa ma obowiązek zawiadomić wszystkich właścicieli lokali o organizowanym zebraniu na co najmniej tydzień przed jego terminem (szczegółowe omówienie tej kwestii tutaj). Jednak nie jest szczegółowo określone w przepisach, w jakiej formie to zawiadomienie powinno zostać dostarczone. Można przyjąć, że to sama wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inna może w specjalnej uchwale albo w regulaminie, określić wymaganą formę zawiadomienia. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by ustalić, że zawiadomienia mogą być dostarczane poprzez pocztę elektroniczną, nawet bez stosowania podpisu elektronicznego. Oczywiście każdy właściciel lokalu powinien indywidualnie na piśmie taką zgodę wyrazić. Przyjąć należy, że niektórzy właściciele nadal będą chcieli dostawać zawiadomienia pisemne, gdyż nie korzystają z poczty elektronicznej.

Zdalne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Już w trakcie pandemii na naszym blogu umieściliśmy artykuł o tym, że możliwe jest zorganizowanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej w formie hybrydowej. Praktyka pokazuje, że na zebrania stacjonarne przychodzi fizycznie stała, ograniczona grupa mieszkańców. Może się okazać, że jeśli zorganizuje się możliwość skorzystania z takiego spotkania poprzez internet i aplikację przekazującą obraz oraz dźwięk, to frekwencja znacząco wzrośnie. Co za tym idzie, o wiele więcej osób zaangażuje się w sprawy wspólnoty mieszkaniowej, a także odda swój głos.

Głosowanie nad uchwałami na odległość

W myśl obowiązujących przepisów przewidziane są 3 sposoby zbierania głosów pod uchwałami:

  • osobiście na zebraniu;
  • częściowo osobiście na zebraniu, a częściowo poprzez indywidualne zbieranie głosów;
  • przez indywidualne zbieranie głosów.

Znowu, nie jest określone, w jaki sposób ma się odbywać indywidualne zbieranie głosów. Jest to więc możliwe pisemnie, poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem indywidualnych kont właścicieli w aplikacji, itd. Wszystko będzie zależne od rozwiązań przyjętych przez daną wspólnotę.

Jak widać, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa wymaga nadążania za zmieniającym się światem i oczekiwaniami mieszkańców. Może się jednak okazać, że przyniesie to wiele korzyści i dla właścicieli lokali, i dla zarządców nieruchomości. Warto korzystać z usług takich firm, które zapewniają nowoczesne formy komunikacji. Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą.

Jak nowe technologie mogą pomóc wspólnotom mieszkaniowym?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search